ניהול מידע וידע וטכנולוגיות מידע - מידע כללי לתואר שני בלימודי מידע

 

ניהול מידע וידע וטכנולוגיות מידע - תחומי הלימוד:

א. תחום ניהול מידע וידע בארגונים במוסדות ובחברה:

תחום ניהול מידע וידע בארגונים במוסדות ובחברה, עוסק בהכשרת מנהלי ידע בחברות היי-טק ובחברות מידע, בהכשרת מידענים וספרנים בעלי ידע מקצועי ברמה גבוהה ובהכשרת מידענים ועובדי קהילה המסוגלים לתרום לפיתוח הפוטנציאל החברתי הטמון בשימוש במידע דיגיטאלי ובמידע ספרי. הלימודים מכשירים מידענים התורמים לקידום תהליכים ארגוניים ולקידום מערכות המידע הפנים ארגוניות.  בנוסף, הלימודים מכוונים להכשרת מידענים, ספרנים ומנהלים העוסקים בניהול מרכזי משאבים וספריות במחקר ובפיתוח. כמו כן, המסלול מכשיר מידענים חברתיים רפואיים ומשפטיים, העוסקים בתחום ניהול ידע ותכנים של אתרי מידע ומאגרי מידע בתחומי: החברה, הרווחה והרפואה, בארגונים במוסדות ציבור, במרכזים רפואיים בלשכות עורכי דין ובשרותי מידע פרטיים.

מצ"ב תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ח

ב. תחום טכנולוגיות מידע:

תחום טכנולוגיות המידע תופס תאוצה ברחבי העולם בשנים האחרונות. מושגים כביג דאטה ומדעי הנתונים, הפכו לשכיחים ומקובלים. המסלול לטכנולוגיות מידע מאפשר לסטודנטים היכרות עם שפות תכנות חדשות, למידת מכונה, ויזואליזציה של נתונים ושיטות חדישות לניתוח, עיבוד והצגת נתונים. מסלול לטכנולוגיות המידע מפתח דור חדש, עדכני ורלוונטי של מידענים המכירים לעומק את מדעי הנתונים. הסטודנטים מפעילים כלי מדף בתחום למידת מכונה לשם ניתוח הנתונים. בנוסף, הסטודנטים מארגנים ומסדרים את הנתונים לשימושם של אנשי תכנה המתמחים בעיבוד וניתוח עמוק של נתונים (מדעני data science). מוסמכי המסלול נקלטים במקומות עבודה שונים ומגוונים כגון: הייטק וארגונים. בנוסף, סטודנטים מצטיינים בתוכנית ממשיכים בלימודי הדוקטורט במחלקה ומפתחים את המחקר בנושא טכנולוגיות מידע .

מצ"ב תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ח

משך הלימודים של ניהול מידע וידע וטכנולוגיות מידע לתואר שני:

שנתיים

דרישות מוקדמות למועמדים המעוניינים בלימודי ניהול ידע ומידע וטכנולוגיות מידע לתואר שני

ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון - בעת הצורך יערך ראיון אישי (התואר השני מיועד גם לסטודנטים שאינם בוגרי המחלקה ללימודי מידע).

תלמידים מן המניין: לאחר הקבלה יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 80 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

כל התלמידים מתקבלים מלכתחילה למסלול ב' - מסלול ללא עבודת מחקר.

תלמידים המעוניינים בכתיבת עבודת מחקר יגישו בקשה לשינוי מסלול בשנה הראשונה ללימודיו והבקשה תדון ע"י המחלקה. במסלול עם עבודת מחקר יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

מסלול א' – לימודי מידע וידע וטכנולוגיות מידע עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים במסגרת לימודי מידע וידע וטכנולוגיות מידע במסלול זה:

מכסת הנקודות לתואר 16 ש"ש (כולל 2 סמינריונים) + 6 ש"ש קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות משני הן 16 ש"ש  (כולל 2 סמינריונים) + 2 ש"ש קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב הן 16 ש"ש  (כולל 2 סמינריונים).

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע 12 ש"ש (כולל 2 סמינריונים).

במסגרת לימודי ניהול ידע ומידע וטכנולוגיות מידע לתואר שני במסלול זה על התלמידים להרשם כל שנה לקורס 35-800 תיזה לתואר שני ולהשתתף בתרגילי מעבדה, השתתפות במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה, בקולוקוויום מחלקתי ובעבודה מעשית (100 שעות) ו/או פרויקט גמר וזאת בנוסף לכתיבת עבודת מחקר בתחום התמחותו.

המנחה יקבע באישור ראש המחלקה.

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

הצעת המחקר חייבת להיות מוגשת לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

מסלול ב'- לימודי מידע וידע וטכנולוגיות מידע ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים במסגרת לימודי מידע וידע וטכנולוגיות מידע במסלול זה:

מכסת הנקודות לתואר  22 ש"ש (כולל 3 סמינריונים) + 6 ש"ש קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות משני הן 22 ש"ש  (כולל 3 סמינריונים) + 2 ש"ש קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב הן 22 ש"ש  (כולל 3 סמינריונים).

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע 18 ש"ש (כולל 2 סמינריונים).

במסגרת לימודי ניהול ידע ומידע וטכנולוגיות מידע לתואר שני במסלול זה על התלמידים להשתתף בתרגילי מעבדה, בסיורים, בקולוקוויום מחלקתי, השתתפות במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה, בעבודה מעשית (100 שעות) ו/או פרויקט גמר.

דרישות נוספות לתואר שני בניהול מידע וידע:וטכנולוגיות מידע 

  • אנגלית כשפה זרה
  • לימודי יסוד ביהדות

קישור להרשמה לתואר שני בניהול מידע וידע וטכנולוגיות מידע:

http://graduate-school.biu.ac.il/rishum

 

השלמות לתואר שני בניהול מידע וידע וטכנולוגיות מידע

ללא עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 80 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

עם עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

6 ש"ש חובה

יש לעבור את כל הקורסים בציון עובר ובממוצע מעל 80 כדי להמשיך את לימודי התואר.

קוד קורס         שם הקורס ש"ש מרצה
980 מבוא למדע המידע 1 פרופ' יהודית בר-אילן
982 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט 1 פרופ' נועה אהרוני
984 ארגון מידע 1 ד"ר פריבור גילה
986 חיפושי מידע מקוונים 1 ד"ר ג'ני ברונשטיין
993 סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע 1 פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב
994 סטטיסטיקה ושיטות מחקר 1 ד"ר טלי גזית

מעבר למסלול לימודי מידע וידע וטכנולוגיות מידע עם תיזה:

סטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול לימודי מידע וידע  וטכנולוגיות מידע לתואר שני עם תזה, יופיעו בפני הועדה המחלקתית למסלול עם תזה.

הועדה מתכנסת בסוף סמסטר א' בחדר ראשת המחלקה פרופ' נועה אהרוני 502/3 חדר 6.

לוועדה הסמכות הבלעדית לקביעת המנחה לתזה ונושא עבודת המחקר.

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

רצ"ב לינק עם שמות המנחים לתארים מתקדמים:

http://is.biu.ac.il/node/2231

יש להביא:

תיאור קצר (עמוד אחד לכל היותר) של רעיון לעבודת תזה

קורות חיים

עבודה סמינריונית מהתואר הראשון/ השני

סטודנטים המעוניינים להופיע בפני הוועדה מתבקשים לשלוח מייל למזכירות:

information-science.dept@biu.ac.il

תשובות ניתנות במייל.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

ניתן להעזר גם בהנחיות להכנת וכתיבת עבודת תזה במדריך לסטודנט באתר המחלקה.

הגנה על עבודת המחקר

הגנה על עבודת המחקר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה לבסיס המחקר.

ליצירת קשר: המחלקה ללימודי מידע

בניין 502/3 (מול מדור בחינות)

טלפון: 03-5318351

צור קשר:

http://is.biu.ac.il/contact

מייל:

information-science.dept@biu.ac.il

פייסבוק:

 https://www.facebook.com/information.science.biu

למידע נוסף בנושא לימודי ניהול ידע ומידע וטכנולוגיות מידע במחלקה ללימודי מידע, צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318351.