מיקום ודרכי הגעה

המחלקה ממוקמת בקמפוס המרכזי, באזור 502/3 (סמוך למדור בחינות).