אוריינטציה לתלמידי תואר שני

שלום רב

האוריינטציה לתלמידי תואר שני שהתקבלו לשנה"ל תשע"ט  תתקיים ב"ה ביום ראשון ה – 2.9.18

בשעה 16.00 בניין 507 כיתה 204.

 בהצלחה