מפגשי הדוקטורנטים

22/04/2018 - 08:20 - 23/12/2018 - 19:00

שלום רב

מפגשי הדוקטורנטים לסמסטר א' יתקיימו בתאריכים הבאים:

מפגש 1)  25.11.18  בשעה 17.00

מפגש 2)  23.12.18 בשעה 17.00 

המפגשים יתקיימו בבניין 502/3 כיתה 051

מצ"ב רשימת כיבוד

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFl69QTtIqLtZ7Rla-6ytiQI4nM_qvGrYxF8uAIeKjQ/edit#gid=0

הנוכחות חובה