קולוקווים המחלקתי

22/04/2018 - 08:10 - 13/01/2019 - 19:00

שלום רב

מפגשי הקולוקווים המחלקתי לסמסטר א' יתקיימו בתאריכים הבאים:

מפגש 1) 16.12.18 בשעה 17.00

מפגש 2)  13.1.19 בשעה 17.00

מצפים לראותכם