קולוקווים המחלקתי

22/04/2018 - 08:10 - 22/05/2018 - 15:00

שלום רב

 

מפגשי הקולוקווים המחלקתי לסמסטר ב' יתקיימו בתאריכים הבאים:

מפגש 1) 24.4.18 בשעה 14.00

המרצה: פרופ' יהודית בר אילן

 

נושא ההרצאה:

 

Two buzzwords “altmetrics” and “open science – What is behind them?

בהרצאה זו אסקור את שני המונחים האופנתיים.  אתייחס למדדים אלטמטריים ספציפיים, נדון בחשיבותם, ביתרונות ובחסרונות שלהם. כמו כן נביא הגדרות למונח open science  ונסביר את הקשר בין שני המונחים. אחד המרכיבים של open science  הוא open access שנדרש על ידי מספר הולך וגדל של גופים מממנים.  

מפגש 2)  22.5.185 בשעה 14.00

מצפים לראותכם