כנס טלדן

 

עלות השתתפות הסטודנטים בכנס טלדן כ 250 ש"ח + מע"מ ללא ארוחה