בקשה להשתתפות במימון מלגות לתלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים

 

טופס "בקשה להשתתפות במימון מלגות לתלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים " עלה לאויר באתר החדש של משרד העליה והקליטה .

שרות זה מאפשר לגורם האוניברסיטאי המטפל במלגות לתלמידי מחקר להגיש בקשה להשתתפות משרד העליה והקליטה במימון מלגות לתלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים .

 

https://www.gov.il/he/service/immigrant_students_and_returning_residents_scholarships_funding_application

 

לפרטים נא לפנות לגב' סוניה דורי במזכירות האקדמית – מרכזת מדענים עולים.