מבחן מיון באנגלית לתואר שני – 17 ביוני 2018

היחידה לאנגלית כשפה זרה

מבחן  מיון  באנגלית לתואר  שני – 17 ביוני 2018

 

תאריך הבחינה: יום ראשון, ד' תמוז תשע"ח, 17 ביוני 2018 בשעה 9:00.

חומר הסבר והרשמה (למועד יוני 2018 בלבד) ניתן לקבל החל מה- 15.4.18

1. באתר האינטרנט של היחידה לאנגלית כשפה זרה -http://efl.biu.ac.il–  בתפריט הראשי תחת הכותרת – תואר שני.

2. במרכז 'שמע', בנין 502 חדר 19 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:00.

3. ביחידה לאנגלית כשפה זרה, בנין קורט 1004, קומת כניסה,  ליד דלפק הקבלה של היחידה.

משך הבחינה:  שעתיים ו-45 דקות.

תשלום ורישום: כדי להרשם למבחן המיון יש לשלם 120 ₪ לא יאוחר מה- 12.6.18 באחת הדרכים הבאות :

 1. באמצעות האינ-בר: https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm  על ידי מספר ת"ז וסיסמא. נכנסים לפניות מנהליות -> הגשת בקשה -> קטגוריה: מבחני מיון באנגלית -> מבחן מיון לתואר שני.
 2. באמצעות שובר התשלום המצורף לערכת ההסבר המחולק במדור שמ"ע החל מה- 15.4.18. את הספח ששולם בבנק ניתן:
 1. למסור במזכירות היחידה לאנגלית כשפה זרה בשעות הקבלה בלבד, בימים א'– ה' בין השעות 09:00-14:00. מחוץ לשעות הקבלה ניתן להשאיר את השובר בתיבת הפניות של היחידה בניין רוח 1004 (בנין קורט) ליד חדר 04 בקומת הכניסה.
 2. לפקסס את שובר התשלום לפקס: 03-7384103
 3. לסרוק ולשלוח למייל: efl.unit@biu.ac.il

על הספח להגיע ליחידה לאנגלית לא יאוחר מה- 12.6.18 ב12:00 בצהריים

זכות להיבחן:  1. למי שלומדים בפועל לתואר שני.

                          2. למי שהגישו מועמדות לתואר שני וקבלו אישור מן האוניברסיטה על קליטת טפסי הרישום שלהם במחשב.

סטודנט ששילם ויבקש להרשם ללא קיום אחד משני התנאים הללו, כספו לא יוחזר לו.

לסטודנט זכות להיבחן פעם אחת בלבד בתקופה של 3 שנים. תשלום ורישום לבחינה מהווה ניצול זכות להבחן גם אם לא נבחנת בפועל.

שימוש במילון:  ניתן להשתמש במילונים בכל שפה כולל מילון ממוחשב בתנאי שאינו מרעיש.

                            אסור להשתמש במחשב נישא  וב- .Quicktionary

פרסום ציונים: תוצאות הבחינה יפורסמו בין 5 ימים לשבועיים אחרי הבחינה. נא לבדוק את הציון באינ-בר.

מועד המבחן הבא: יום רביעי, כ' אב תשע"ח, 01 באוגוסט 2018, בשעה: 9:00.  ניתן להירשם למועד זה החל מה- 18.6.18

דוגמת מבחן: ניתן למצוא באתר האינטרנט של היחידה לאנגלית כשפה זרה - http://efl.biu.ac.il/node/1231

סטודנט נכבד,

עפ"י התקנון, כל מחלקה קובעת לתלמידיה את דרישותיה ללימוד שפה זרה ומפרסמת את הדרישה בתקנון שלה.

לפני ההרשמה לבחינת המיון חובה לבדוק בתקנון המחלקה אם הנך חייב או פטור מחובת שפה זרה לתואר שני במגמה ובמסלול בו אתה לומד.

סטודנטים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים

סטודנטים בעלי לקויות למידה יציגו את האיבחונים שלהם אך ורק ליחידה למעורבות חברתית (בנין 407 קומה א') עד חודש לפני תום הרישום לבחינה, בשעות הקבלה בלבד בימים א' – ה' בין השעות 12:00- 10:00.

מי  זכאי  לפטור  מאנגלית  לתואר  שני  במחלקות  בהן  יש  חובת  לימוד  האנגלית?

תלמיד לתואר שני שעפ"י דרישות מחלקתו חובה עליו ללמוד את השפה האנגלית יהיה זכאי לפטור מחובת אנגלית לתואר שני, אם:

 1. עבר בחינת מיון לתואר שני בציון פטור באוניברסיטת בר אילן.
 2. הוא בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ דוברת אנגלית ולא בשלוחה בארץ.
 3. הוא בעל תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד מן המוסדות הבאים: אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת חיפה.
 4. הוא סטודנט שנבחן במחלקה שלו וקיבל פטור מראש המחלקה . פטור זה הינו באחריות המחלקה האקדמית ומותנה באישור הועדה לתואר שני.
 5. הוא סטודנט במסלול ללא תיזה שקיבל ציון 85 ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות: בר אילן, תל אביב, חיפה, אריאל, בן גוריון, העברית, והטכניון ב- 10 השנים שקדמו לתואר שני.
 6. הוא סטודנט במסלול ללא תיזה שקיבל במבחן הפסיכומטרי או באמיר"ם ציון של 134 ומעלה, או ציון 234 במבחן אמי"ר או ציון פטור באמצעות מבחן לשיפור רמה באוניברסיטת בר אילן, ב- 10 השנים שקדמו לתואר שני.
 7. מי שקיבלו ציון 5-6 בבחינת GMAT בחלק הכתיבה – פטורים. תוצאות חלק הכתיבה מסווגת לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא:ציון 4 – M2, ציון 3 – M4, ציון 0-2 – M.
 8. מי שקיבלו ציון 3.5-6 בבחינת GRE – פטורים. תוצאות המבחן מסווגת לרמות עפ"י המידרג הבא: ציון 2.5-3 – M2,
  ציון 2 – M4, ציון 0-1.5– M.
 9. מי שקיבלו ציון 8-9 band במבחן IELTS בפורמט אקדמי. תוצאות אחרות מומלץ להעביר ליחידתנו לשיקול.

סטודנטים  העונים לקריטריונים  בסעיפים ב', ג', ה', ו', ז',ח',ט' צריכים להגיש בקשה בכתב  בצירוף מסמכים מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה, אוניברסיטת  בר-אילן, רמת גן 5290002 או לפקס: 03-7384103.