לחברת 'כנס גרופ' דרוש מידען למחקר אינטרנט קצר על אגודות רפואיות בישראל.

 

לחברת 'כנס גרופ' דרוש מידען למחקר אינטרנט קצר על אגודות רפואיות בישראל.

בהתאם לביצוע תיתכן העמקת המחקר בהיקף רחב יותר.

מתאים לסטודנטים.

לפנות לאיתן  egreenberg@kenes.com