קולוקויום מחלקתי

12/11/2017 - 08:40 - 26/12/2017 - 08:40

מפגש המחלקה הבא יתקיים

 

26.12.17 בשעה 14.00-15.30

 

מרצות: ד"ר גילה פריבור וד"ר מעיין ז'יטומרסקי גפת

 

נושא ההרצאה: מדעי הרוח הדיגיטליים - מבוא וחקר מקרה של אונתופדיה לכתבי יד עבריים

 

מיקום המפגש בניין 502/3 חדר סמינרים