ההרשמה לתחומי לימוד מידענות וטכנולוגיות אינטרנט לתואר ראשון בעיצומה