זמני פעילות הספרייה למדעי המידע בקיץ 2018

הרינו להודיעכם כי לרגל החופשה המרוכזת בקיץ, הספרייה ללימודי מידע תהיה סגורה בתאריכים ח' באלול (19.8.2018) ועד יב' באלול (23.8.2018).
נחזור לפעילות רגילה ביום ראשון טו'באלול  (26.8.2018).

בברכה,
צוות הספרייה