חיפוש מידע על ידי משתמשים במערכות מידע ממוחשבות בארכיונים

שם הסטודנט: 
זולוטרבסקי-בר, מאשה
סוג: 
Ph.D
שנה: 
2014

מספר מיון בספריה:
025.524 ZOL-BEA i

מספר מערכת:
002436231

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית273.53 ק"ב
תקציר באנגלית103.21 ק"ב