בצום יז' בתמוז הספרייה ללימודי מידע תסגר מוקדם

לרגל צום יז' בתמוז, 1.7.2018, יום ראשון, הספרייה ללימודי מידע תסגר בשעה 15:00.

בברכה,
מצוות הספרייה