מפגש דוקטורונטים

17/06/2015 - 17:00

המפגש יערך ב- 17.6 בשעה 17:00 בחדר המחלקה

ינתנו שתי הרצאות:

 

הרצאה 1)

ד"ר אלי יצחק:
בינה מוכוונת טכנולוגיה במרחב ובזמן – תקציר הרצאה לסמינר מחלקתי

 

מטרת ההרצאה להציג למשתתפים תפיסה כוללת לנושא - בינה מוכוונת טכנולוגיה במרחב ובזמן על-בסיס מודל ומתודולוגיות לאיסוף, מדידה, עיבוד ושימוש במידע מרחבי. בהרצאה יוצגו מרכיבים יסודיים ומשניים בתפיסה המורכבת מארג של תחומי ידע וטכנולוגיה המוכלים במדעי המרחב, גיאו-אינפורמציה, מערכות ויישומים גיאוגרפים.

 הרצאה 2)

ד"ר דורית גייפמן:
שווקים של מוצרי מידע
מה בין מסחר באטומים למסחר בביטים

 

בשווקים של מוצרי מידע אנו עדים לתופעות שלא הכרנו בשווקים של מוצרים פיסיים. מה בין קונים וצרכנים? מה בין צריכה ובעלות? מה גורם לעומס המידע? מיהם השחקנים החדשים בשוק ומדוע צומחים בו מונופולים? לשאלות אלו אתייחס, תוך מתן דוגמאות ואראה כיצד תורת כלכלת המידע מסבירה את הקשר בין התכונות הייחודיות של המידע וכשלי השוק הנוצרים בשוקי המידע.