נהלי הגשת עבודות לתואר שני ושלישי בספריה המרכזית

דרישות למסירת עבודות לתואר שני (MA) לספריה המרכזית 

  • 1 עותק בתקליטור - עדיף בפורמט PDF. התקליטור חייב להיות זהה לעותק המודפס
  • 1 עותק מודפס כרוך בכריכה קשה
  • 2 עותקים מודפסים כרוכים בכריכה קלה
  • אישור של ראש המחלקה

 

דרישות למסירת עבודות לתואר שלישי (Ph.D) לספריה המרכזית

  •  1 עותק בתקליטור - עדיף בפורמט PDF. התקליטור חייב להיות זהה לעותק המודפס
  • 1 עותק מודפס כרוך בכריכה קשה
  • אישור של הועדה לתואר שלישי

 

לספריה ללימודי מידע יש להגיש את תקצירי העבודה בעברית ובלועזית זהה לעותק המודפס בפורמט WORD

לכתובת: ruthi.tshop@mail.biu.ac.il 

 

שעות קבלת העבודות בספריה המרכזית