קרן ע"ש יהושוע וברכה ברזילי ז"ל למחקרים ביבליוגרפיים

הקרן ע"ש יהושוע וברכה ברזילי

 

הקרן למחקרים ביבליוגרפיים פועלת במסגרת המחלקה ללימודי מידע, בפקולטה למדעי הרוח, שבאוניברסיטת בר-אילן. הקרן הוקמה מעיזבונו של מר יהושוע ברזילי ז"ל, סטודנט האוניברסיטה וחוקר בתחום הביבליוגרפיה היהודית, והיא נועדה לעודד עשייה מחקרית איכותית של תלמידי מחקר מאוניברסיטת בר-אילן מאוניברסיטאות ישראל בתחום הביבליוגרפיה של הספר הכתוב באות עברית, על תקופותיו ועל פזורותיו.

בשנת תשע"ו   תחלק הקרן  מלגות לתלמידים ולחוקרים מצטיינים.

 

בקשות לקבלת מלגות יש להגיש עד ליום  ראשון י"ז באלול תשע"ה (1.9.2015).

על הבקשות לכלול:

  • פרטים אישיים של המועמד (שם מלא, כתובת, טלפון, מקום עבודה, מוסד אקדמי, תואר)
  • קורות חיים ורשימת פרסומים
  • תיאור קצר של המחקר, תוכנו, היקפו ומטרותיו
  • שני מכתבי המלצה
  • פירוט מקורות מימון אחרים
  • עותק מן המחקר המוגמר, או מהצעת המחקר

 

את הבקשות יש להעביר בדוא"ל: gila.prebor@biu.ac.il