קרן ע"ש יהושוע וברכה ברזילי ז"ל למחקרים ביבליוגרפיים

הקרן למחקרים ביבליוגרפיים פועלת במסגרת המחלקה ללימודי מידע, בפקולטה למדעי הרוח, שבאוניברסיטת בר- אילן.

הקרן הוקמה מעיזבונו של מר יהושוע ברזילי ז"ל, סטודנט האוניברסיטה וחוקר בתחום הביבליוגרפיה היהודית, והיא נועדה לעודד עשייה מחקרית איכותית של תלמידי מחקר מאוניברסיטת בר-אילן ומאוניברסיטאות אחרות בישראל בתחום הביבליוגרפיה של הספר הכתוב באות העברית, על תקופותיו ועל פזורותיו.

בכל שנה תחלק הקרן מלגות לתלמידים ולחוקרים מצטיינים.

על מנת לקבל את המלגה יש להגיש בקשה ולכלול בה את הפרטים הבאים:  

  • פרטים אישיים של המועמד (שם מלא, כתובת טלפון, מקום עבודה, מוסד אקדמי, תואר).
  • קורות חיים ורשימת פרסומים.
  • תיאור קצר של המחקר, תוכנו, היקפו ןמטרותיו.
  • שני מכתבי המלצה.
  • פירוט מקורות מימון אחרים.
  • עותק מן המחקר המוגמר, או מהצעת המחקר.

 

 

 

לפרטים נוספים: 03-5318351