הודעות הספריה

כותרת עודכן ב תקציר
הספרייה ללימודי מידע תסגר מוקדם בחנוכה 25-11-2015 16:11

הרינו להודיעכם כי מכד' בכסלו ועד א' בטבת (6-13.12.2015) הספרייה ללימודי מידע תסגר בשעה 15:30 לרגל הדלקת נרות חג חנוכה.

חג אורים שמח,
צוות הספרייה