הודעות הספריה

כותרת עודכן ב תקציר
שעות פעילות ספריות בבר אילן בחודשים יוני-יולי 25-06-2015 17:57

מצ"ב רשימת ספריות אשר האריכו את שעות הפעילות בחודשים יוני-יולי:

*שירותי הספריה ללימודי מידע ימשיכו כסדרם בימים א'-ה' בשעות 9:00-18:00 (השאלה וייעץ).
יחד עם זאת, ניתן לשבת וללמוד בספריה ללימודי מידע במהלך חודש יולי עד השעה 23:00 בלילה היות והספריה ללימודי מידע ממוקמת בספריית יהדות, הפתוחה בחודש יולי עד שעה זו. מחשבי הקהל יתכבו ב 18:00.


בהצלחה במבחנים !

הספרייה ללימודי מידע תצא לחופשה מרוכזת ב- 16-20.8.15 14-05-2015 15:22

הרינו להודיעכם כי הספרייה ללימודי מידע תצא לחופשה מרוכזת החל מיום ראשון א' באלול  עד יום חמישי ה' באלול (16-20.8.15) כולל. נחזור לפעילות ביום ראשון ח' באלול  (23.8.15).

בברכת קיץ מהנה,
צוות הספרייה

איך להגדיר בכל מחשב פרטי את GOOGLE SCHOLAR כמנוי של אוניברסיטת בר-אילן 25-03-2015 12:11

מצ"ב הוראות:
http://lib.biu.ac.il/page/1138
אפשרות נוספת, ניתן להיכנס לגוגל סקולר מתוך מאגרי המידע לפי א"ב שבאתר הספריה. אז יש להזדהות עם סיסמה, והמחשב מזהה אתכם כמשתמשים מרחוק ומאפשר גישה לטקסטים מלאים שבר אילן מנויה עליהם.

 

בהצלחה!

מצוות הספרייה