הודעות הספריה

כותרת עודכן ב תקציר
הספרייה ללימודי מידע תצא לחופשה מרוכזת החל מערב יום כיפור ועד חג שמחת תורה 23-08-2015 11:43

הרינו להודיעכם כי הספרייה ללימודי מידע תהיה סגורה ביום חמישי יא' בתשרי (24.9.15).
אי לכך, הספרייה תהיה סגורה ברציפות החל מערב יום כיפור ועד חג שמחת תורה, בתאריכים 22.9.15 - 5.10.15.
נחזור לפעילות רגילה ביום שלישי כג' בתשרי  (6.10.15).

בברכת שנה טובה,
צוות הספרייה