ארועים

כותרת תאריך
קולוקווים המחלקתי 22/04/2018 - 08:10 - 13/01/2019 - 19:00
מפגשי הדוקטורנטים 22/04/2018 - 08:20 - 23/12/2018 - 19:00
מעבר למסלול תואר שני עם תזה במדעי המידע 22/11/2018 - 07:40 - 06/01/2019 - 22:00