עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2003 אתר מידע לחולה בשירות בתי החולים ניתוח תוכן, צרכים ומאפיינים בצפון- אמריקה, באנגליה ובישראל MA בוך מירב
2003 פלגיאט בדפוס ובאינטרנט: בחינת תפיסות הסטודנטים ונכנותם לביצוע מעשי פלגיאט בעת כתיבת חיבור אקדמי MA יערי אתי ברוכסון-ארביב שפרה
2003 למידה מרחוק: השפעת סגנונות חשיבה על תפקודי למידה בסביבה טכנולוגית-וירטואלית MA כרמי גולן בוכניק דן
2003 המעבר ממידע עסקי למודיעין עסקי- מערכת "BIC ONLINE" בתעשייה האווירית כחקר מקרה MA לוריא רות שהם סנונית
2003 הערכת מקצועות הספרנות והמידענות על-ידי סטודנטים ללימודי מידע: יוקרה וסטטוס MA מנדלוביץ שרי ברוכסון-ארביב שפרה
2003 תקשורת, טכנולוגיה וחברה-מקומה של קבוצת הדיון בקורסים המועברים בלמידה מרחוק בשיטה הא-סיכרונית, כמייטבת תהליכי למידה MA מרכוס טלי בוכניק דן
2003 השפעתם של העולים החדשים מחבר העמים של שנות ה-90 על הספריות בישראל: הספריות הציבוריות והופעתן של ספריות חלופיות MA סוטניק ג'ני שהם סנונית
2003 קווים ייחודיים לחברת המידע באירופה: דיון במדיניות המידע בעידן הדיגיטלי MA סולומון מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2003 אפיוני השאלה בין-ספרייתית של המכללות הישראליות: ההשלכות על הספריות האוניברסיטאיות הישראליות MA פורת לין שהם סנונית
2003 "ספר הזיקוק" של דומיניקו ירושלמי (1555-1621) והשפעתו על הדפוס העברי Ph.D פריבור גילה ברוכסון-ארביב שפרה
2003 הערכת מצבם ותפקודם של סניפי הספריות האזוריות בישראל MA קוצ'ן עמליה שהם סנונית
2003 ניווט בספר אלקטרוני- תרומת אלמנטים עיצובים הלקוחים ממפות ודיאגרמות לתהליך הניווט בטקסט אלקטרוני MA רונן הדר תאני דב
2003 יזמות עסקית של נשים ברשת האינטרנט MA שרירא מירב שהם סנונית
2002 שיר, שכול וחברים MA אלקריב אורלי נעמה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 מגמות ושינויים בלימודי ספרנות ברוסיה, אוקראינה ומדינות הבלטיות לפני ולאחר פירוק בריה"מ MA גולדשטיינס סוניה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 מאידיאולוגיה לעסקים: תולדות הספרייה האזורית אפעל- יד טבנקין MA גורמן סוזנה שהם סנונית
2002 הבדלים בין המינים בהנעה ללמידת מחשבים ובגישה אליהם בקרב אוכלוסייה בוגרת MA דורון שירה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 תהליכי זרימת מידע בקרב מדעני מחשב ומהנדסי תוכנה בישראל: השוואה בין המגזר האקדמי למגזר התעשייתי Ph.D המרשלג גלוריה יצחקי משה
2002 הרגלי קריאה של גלאי 12-11 וזיקתם להוראת השפה על פי גישת "השפה כמכלול" MA ורדון בנארי דליה יצחקי משה
2002 מרכזי מידע לבריאות הצרכן בישראל 2000-1995 MA חסין שרית ברוכסון-ארביב שפרה
2002 הופעתו, התפתחותו והתפשטותו של אחזור מידע מקוון בשלשת העשורים האחרונים (שנות השבעים, שמונים ותשעים) Ph.D פרבר מרים שהם סנונית
2002 תופעות משחקי המחשב בקרב מתבגרים ותפיסתם ככלי לסיפוק צרכים חברתיים ורגשיים MA קדם מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2002 עומק המיפתוח של מונוגרפיות לעומת מאמרים בכתבי-עת: מחקר השוואתי MA קמחי יהודה יצחקי משה
2002 שימוש בכתבי-עת אלקטרוניים לעומת מודפסים בקרב רופאים בבתי- חולים בישראל MA שכטר יונית יצחקי משה
2002 הערכה של מערכת שירותי הספרייה: יעילות, חשיבות ושביעות רצון בעיני המשתמשים MA שמש אסתר