עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2003 אפיוני השאלה בין-ספרייתית של המכללות הישראליות: ההשלכות על הספריות האוניברסיטאיות הישראליות MA פורת לין שהם סנונית
2003 "ספר הזיקוק" של דומיניקו ירושלמי (1555-1621) והשפעתו על הדפוס העברי Ph.D פריבור גילה ברוכסון-ארביב שפרה
2003 הערכת מצבם ותפקודם של סניפי הספריות האזוריות בישראל MA קוצ'ן עמליה שהם סנונית
2003 ניווט בספר אלקטרוני- תרומת אלמנטים עיצובים הלקוחים ממפות ודיאגרמות לתהליך הניווט בטקסט אלקטרוני MA רונן הדר תאני דב
2003 יזמות עסקית של נשים ברשת האינטרנט MA שרירא מירב שהם סנונית
2002 שיר, שכול וחברים MA אלקריב אורלי נעמה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 מגמות ושינויים בלימודי ספרנות ברוסיה, אוקראינה ומדינות הבלטיות לפני ולאחר פירוק בריה"מ MA גולדשטיינס סוניה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 מאידיאולוגיה לעסקים: תולדות הספרייה האזורית אפעל- יד טבנקין MA גורמן סוזנה שהם סנונית
2002 הבדלים בין המינים בהנעה ללמידת מחשבים ובגישה אליהם בקרב אוכלוסייה בוגרת MA דורון שירה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 תהליכי זרימת מידע בקרב מדעני מחשב ומהנדסי תוכנה בישראל: השוואה בין המגזר האקדמי למגזר התעשייתי Ph.D המרשלג גלוריה יצחקי משה
2002 הרגלי קריאה של גלאי 12-11 וזיקתם להוראת השפה על פי גישת "השפה כמכלול" MA ורדון בנארי דליה יצחקי משה
2002 מרכזי מידע לבריאות הצרכן בישראל 2000-1995 MA חסין שרית ברוכסון-ארביב שפרה
2002 הופעתו, התפתחותו והתפשטותו של אחזור מידע מקוון בשלשת העשורים האחרונים (שנות השבעים, שמונים ותשעים) Ph.D פרבר מרים שהם סנונית
2002 תופעות משחקי המחשב בקרב מתבגרים ותפיסתם ככלי לסיפוק צרכים חברתיים ורגשיים MA קדם מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2002 עומק המיפתוח של מונוגרפיות לעומת מאמרים בכתבי-עת: מחקר השוואתי MA קמחי יהודה יצחקי משה
2002 שימוש בכתבי-עת אלקטרוניים לעומת מודפסים בקרב רופאים בבתי- חולים בישראל MA שכטר יונית יצחקי משה
2002 הערכה של מערכת שירותי הספרייה: יעילות, חשיבות ושביעות רצון בעיני המשתמשים MA שמש אסתר
2002 צרכי מידע קהילתי של אוכלוסייה עירונית-הדגם של העיר הרצליה MA שמש ורדה
2001 תקשוב, תקשורת מחשבים, בקהילות החינוך בישראל באמצעות פרוייקט "קשורים" MA בלוטשטיין מלכה שהם סנונית
2001 דפוסי חיפוש מידע באינטרנט של יזמי סטראט-אפ בשלבים הראשונים MA גורי-אורן אסנת
2001 גברים במקצוע הספרנות ומידענות- מוטיבציה לבחירה ושביעות רצון 1990-2000 MA ויסהוז זהבה ברוכסון-ארביב שפרה
2001 אחזור מידע חזותי באוספי תצלומים ישראליים- אפיון שאילתות חיפיש MA ליבנה-בלום הדס שהם סנונית
2001 אתרי מידע בנושא בריאות ורפואה ברשת האינטרנט במדינת ישראל- ניתוח תוכן והערכה MA מגידוב ולרי ברוכסון-ארביב שפרה
2001 השוואה בין פרסומות בכתבי עת נבחרים בתחומי הספרנות והמידענות: סוף שנות ה-80 לעומת סוף שנות ה-90 MA קיסר-כהן עדי שהם סנונית
2001 המערך הפיסי של ספריית בית ספר כגורם משפיע על המשתמשים בה Ph.D שמר זהבה (שלמן) שהם סנונית