עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2005 אתרי אינטרנט חנוכיים ישראליים לילדים: נתוח תכן והערכה MA עמיר שרון ברוכסון-ארביב שפרה
2005 הרגלי קריאה של חרשים וכבדי שמיעה MA רשף-פישר יפעת
2005 התייחסות הממסד הפסיכולוגי והפסיכיאטרי כלפיי טיפולים הוליסטיים (אלטרנטיביים): שינויי גישות ועמדות המשתקפים בשנים 1989-1999 Ph.D שחר קורין יצחקי משה
2004 עתיד הספר המודפס בחברת המידע -הערכתות בקרב אנשי אקדמיה וסטודנטים MA בדיחי דקלה ברוכסון-ארביב שפרה
2004 חדשות אינטרנט ואמצעי תקשרת מסורתיים- מחקר השואתי של דפוסי שמוש בקרב סטודנטים MA בקשי צביקה ברוכסון-ארביב שפרה
2004 בדיקת עמדות של אחיות מוסמכות בבתי חולים כלפי שימוש במחשב Ph.D גונן איילה שהם סנונית
2004 "עבודת הידע" בארגונים מורכבים מסתגלים בישראל Ph.D הסגל אלון שהם סנונית
2004 מודל הערכה לזכרון מבני באמצעות אונטולוגיות Ph.D וינברגר הדס
2004 ניהול וארגון מידע בחברת טכנולוגית עילית (הייטק) גדולה Q לעומת חברת הזנק (סטארט-אפ) U: חקר מקרים MA חקק ענת שהם סנונית
2004 נתוח אתרי אינטרנט של חברות עסקיות ((B2B)) ככלי תמיכה באסטרטגיה MA מאיר רונית שהם סנונית
2004 הטמעת ארכיטקטורת "מחסני נתונים" כפתרון ליצירת גישה למידע רב מימדי בארגונים עסקיים בישראל MA נדלר שרון בוכניק דן
2004 השימוש בסיפורים לצורך ניהול ידע בקרב מנהלי ידע בישראל MA קוצ'וק טלי בוכניק דן
2004 מקורות המידע של תלמידי תואר שני בתחום הסיעוד: ניתוח אזכורים בעבודות גמר 1986-2002 MA קלונר-מרגלית אירית יצחקי משה
2004 הדפוס העברי בארץ ישראל של"ז-תרפ"ג : היבטים ביבליוגרפיים , תרבותיים וסוציו -אקונומיים Ph.D קנדלשיין אסתר ברוכסון-ארביב שפרה
2004 תרומתו של פורום וירטואלי לאתור ומקוד המידע MA רודשבסקי נלי בוכניק דן
2004 הספריה האקדמית- מספרייה אלקטרונית למרכז למידה Ph.D רויטברג נורית שהם סנונית
2004 השפעת שיטות הדרכה על תפיסות וכוונת השימוש בכלים לביואינפורמטיקה Ph.D שחק אביב פיין שרה ז"ל
2004 דפוסי שמוש במקורות מידע מדפסים ואליקרוניים בקרב רופאי שנים בישראל MA שייר ורד ברוכסון-ארביב שפרה
2004 התייחסות ספרנים בבתי ספר על-יסודיים בישראל לשאלת הפיקוח והביקורת על הרכב האוסף בספריה: מחקר גישה ועמדות MA שרעבי יוסי יצחקי משה
2003 פרופיל משתמשי הספריות הציבוריות למוסיקה בישראל MA אברבנאל- זורוף יעל גץ אירית
2003 מנוע-על ייעודי לקהילה אקדמית Ph.D אהרוני יפה
2003 טרור באמצעות האינטרנט: ניתוח מקרים MA אופנברג אלה שהם סנונית
2003 תפקידו של ספרן בית -ספר בעיני ספרנים, מורים ומנהלים במגזר העל- יסודי בישראל- רצוי מול מצוי Ph.D אנזנברג דניה יצחקי משה
2003 אתר מידע לחולה בשירות בתי החולים ניתוח תוכן, צרכים ומאפיינים בצפון- אמריקה, באנגליה ובישראל MA בוך מירב
2003 פלגיאט בדפוס ובאינטרנט: בחינת תפיסות הסטודנטים ונכנותם לביצוע מעשי פלגיאט בעת כתיבת חיבור אקדמי MA יערי אתי ברוכסון-ארביב שפרה