עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2004 "עבודת הידע" בארגונים מורכבים מסתגלים בישראל Ph.D הסגל אלון שהם סנונית
2004 מודל הערכה לזכרון מבני באמצעות אונטולוגיות Ph.D וינברגר הדס
2004 ניהול וארגון מידע בחברת טכנולוגית עילית (הייטק) גדולה Q לעומת חברת הזנק (סטארט-אפ) U: חקר מקרים MA חקק ענת שהם סנונית
2004 נתוח אתרי אינטרנט של חברות עסקיות ((B2B)) ככלי תמיכה באסטרטגיה MA מאיר רונית שהם סנונית
2004 הטמעת ארכיטקטורת "מחסני נתונים" כפתרון ליצירת גישה למידע רב מימדי בארגונים עסקיים בישראל MA נדלר שרון בוכניק דן
2004 השימוש בסיפורים לצורך ניהול ידע בקרב מנהלי ידע בישראל MA קוצ'וק טלי בוכניק דן
2004 מקורות המידע של תלמידי תואר שני בתחום הסיעוד: ניתוח אזכורים בעבודות גמר 1986-2002 MA קלונר-מרגלית אירית יצחקי משה
2004 הדפוס העברי בארץ ישראל של"ז-תרפ"ג : היבטים ביבליוגרפיים , תרבותיים וסוציו -אקונומיים Ph.D קנדלשיין אסתר ברוכסון-ארביב שפרה
2004 תרומתו של פורום וירטואלי לאתור ומקוד המידע MA רודשבסקי נלי בוכניק דן
2004 הספריה האקדמית- מספרייה אלקטרונית למרכז למידה Ph.D רויטברג נורית שהם סנונית
2004 השפעת שיטות הדרכה על תפיסות וכוונת השימוש בכלים לביואינפורמטיקה Ph.D שחק אביב פיין שרה ז"ל
2004 דפוסי שמוש במקורות מידע מדפסים ואליקרוניים בקרב רופאי שנים בישראל MA שייר ורד ברוכסון-ארביב שפרה
2004 התייחסות ספרנים בבתי ספר על-יסודיים בישראל לשאלת הפיקוח והביקורת על הרכב האוסף בספריה: מחקר גישה ועמדות MA שרעבי יוסי יצחקי משה
2003 פרופיל משתמשי הספריות הציבוריות למוסיקה בישראל MA אברבנאל- זורוף יעל גץ אירית
2003 מנוע-על ייעודי לקהילה אקדמית Ph.D אהרוני יפה
2003 טרור באמצעות האינטרנט: ניתוח מקרים MA אופנברג אלה שהם סנונית
2003 תפקידו של ספרן בית -ספר בעיני ספרנים, מורים ומנהלים במגזר העל- יסודי בישראל- רצוי מול מצוי Ph.D אנזנברג דניה יצחקי משה
2003 אתר מידע לחולה בשירות בתי החולים ניתוח תוכן, צרכים ומאפיינים בצפון- אמריקה, באנגליה ובישראל MA בוך מירב
2003 פלגיאט בדפוס ובאינטרנט: בחינת תפיסות הסטודנטים ונכנותם לביצוע מעשי פלגיאט בעת כתיבת חיבור אקדמי MA יערי אתי ברוכסון-ארביב שפרה
2003 למידה מרחוק: השפעת סגנונות חשיבה על תפקודי למידה בסביבה טכנולוגית-וירטואלית MA כרמי גולן בוכניק דן
2003 המעבר ממידע עסקי למודיעין עסקי- מערכת "BIC ONLINE" בתעשייה האווירית כחקר מקרה MA לוריא רות שהם סנונית
2003 הערכת מקצועות הספרנות והמידענות על-ידי סטודנטים ללימודי מידע: יוקרה וסטטוס MA מנדלוביץ שרי ברוכסון-ארביב שפרה
2003 תקשורת, טכנולוגיה וחברה-מקומה של קבוצת הדיון בקורסים המועברים בלמידה מרחוק בשיטה הא-סיכרונית, כמייטבת תהליכי למידה MA מרכוס טלי בוכניק דן
2003 השפעתם של העולים החדשים מחבר העמים של שנות ה-90 על הספריות בישראל: הספריות הציבוריות והופעתן של ספריות חלופיות MA סוטניק ג'ני שהם סנונית
2003 קווים ייחודיים לחברת המידע באירופה: דיון במדיניות המידע בעידן הדיגיטלי MA סולומון מיכל ברוכסון-ארביב שפרה