עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2006 ספריות בחברה רב תרבותית : שרותי הספריה הצבורית בישראל לישראלים אתיופיים ולישראלים רוסיים Ph.D רבינוביץ, רחל שהם סנונית
2006 זיהו עמדות בקרב עובדי הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי באוניברסיטת תל-אביב בענין ייעודה ומטרותיה של ספרייה זו MA רוזן עידית ברוכסון-ארביב שפרה
2006 הערכות האקדמיה לנושא האתיקה במידע בין השנים 1955-2005 MA שטיינברג חיה ברוכסון-ארביב שפרה
2005 השפעת האינטרנט והמסחר האלקטרוני על תהליכים בשרשרת האספקה (נהול שרשרת האספקה) MA אגוזין יוסי בוכניק דן
2005 איתור וניתוח צרכי הידע בארגון פיננסי: חקר מקרה MA אטיאס-קונפורטי מירי שהם סנונית
2005 תזונה נכונה ומידע, נתוח ספרות לעזרה עצמית 2004-1984 MA בן צור רונית ברוכסון-ארביב שפרה
2005 החוקר במדעי היהדות כמשתמש של מידע: שמוש בערוצי מידע והתנהגות חיפוש מידע Ph.D ברונשטין ג'ני ברוכסון-ארביב שפרה
2005 היפרטקסט בספרי ילדים אלקטרוניים MA דהרי-הרשקוביץ תרשיש בוכניק דן
2005 "מדור למידע חברתי" בספריות בתי-ספר על-יסודיים כמפתח מודעות לעזרה עצמית באמצעות המדיה המודפסת והאלקטרונית Ph.D הורנשטין ויקי ברוכסון-ארביב שפרה
2005 מאפיינים מנחים לעיצוב תוכן באתרי אינטרנט מסחריים בישראל MA הימן מיקי בוכניק דן
2005 צרכי מידע של בני 60 ומעלה MA ויסמן גבריאלה
2005 תקן 2000: 9001 ISO כבסיס לנהול ידע MA חזן אפרת בוכניק דן
2005 עמדות מרצים במכללה אקדמית כלפי טכנולוגיות מידע ותרומתן לשיפור תהליכי הוראה MA יוסף לאה ברוכסון-ארביב שפרה
2005 שנויים בהתפתחות המידע, יצוגו, אחזורו והשמוש בו כבסיס לעדכון שיטות הסדור והתוי הספרניות של דוקומנטים MA ילוב שרית שהם סנונית
2005 ההשפעות של למידה אלקטרונית על נהול ידע: נקודת מבט ארגונית MA כהן לירן בוכניק דן
2005 מידע וידע בעתוני נשים בישראל 2002-1947- מגמות ושנויים: המקרה של שבועון לאשה MA מיכאלי נעה ברוכסון-ארביב שפרה
2005 המחשב והאינטרנט כגורמים מעצבי שנוי בדרכי הוראה בקרב מורים: חקר מקרה בעיר לוד MA נחמיה רונית ברוכסון-ארביב שפרה
2005 צמצום הפער הדיגיטלי בעולם: מיפוי, פעילות והערכה של ארגונים MA סטינגר ליאת ברוכסון-ארביב שפרה
2005 אפקטיביות למידה מקוונת מנקדת מבטם של עובדי הי טק בישראל MA סנדרוביץ יפית בוכניק דן
2005 אתרי אינטרנט חנוכיים ישראליים לילדים: נתוח תכן והערכה MA עמיר שרון ברוכסון-ארביב שפרה
2005 הרגלי קריאה של חרשים וכבדי שמיעה MA רשף-פישר יפעת
2005 התייחסות הממסד הפסיכולוגי והפסיכיאטרי כלפיי טיפולים הוליסטיים (אלטרנטיביים): שינויי גישות ועמדות המשתקפים בשנים 1989-1999 Ph.D שחר קורין יצחקי משה
2004 עתיד הספר המודפס בחברת המידע -הערכתות בקרב אנשי אקדמיה וסטודנטים MA בדיחי דקלה ברוכסון-ארביב שפרה
2004 חדשות אינטרנט ואמצעי תקשרת מסורתיים- מחקר השואתי של דפוסי שמוש בקרב סטודנטים MA בקשי צביקה ברוכסון-ארביב שפרה
2004 בדיקת עמדות של אחיות מוסמכות בבתי חולים כלפי שימוש במחשב Ph.D גונן איילה שהם סנונית