עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2007 קידום ניהול הידע דרך ההיבטים הפורמאליים שבארגון MA גרינוולד ישראל בוכניק דן
2007 השפעותיהם של מסוגלות עצמית לחיפוש עבודה, מסוגלות עצמית לשימוש באינטרנט ותמיכה חברתית על חיפוש עבודה באמצעות האינטרנט בקרב מובטלים בישראל Ph.D דה לה פואנטה שושנה שהם סנונית
2007 פרסונליזציה של מנוע חפוש יעודי: מודל לבנית אבטיפוס MA דרוסקין רחל בוכניק דן
2007 העצמת אמהות באמצעות האינטרנט MA וקסלבאום חן מיטל
2007 מאפיינים של מאגר תמונות דיגיטליות שמטרתו לשמש לצורכי הוראה, לימוד ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל MA חגר יוליה פרבר מרים
2007 התנהגות מידע והתנהגות איתור מידע של חיי היומיום של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בפורומים באינטרנט MA כוכבי ליאורה בר אילן יהודית
2007 למידה בסביבה מתקשבת כמטיבת נטיות חשיבה אינטלקטואליות Ph.D כרמי, גולן
2007 צרכי מידע וזהות מינית MA מונטאוריינו מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2007 מודל לציטוט נתונים עובדתיים פשוטים בסביבת האינטרנט Ph.D מילר יצחק בר אילן יהודית
2007 הקשר בין צרכי המידע של מהנדסים לבין שמוש במידע על רקע התרבות בארגון: חקר מקרה MA עבדה-דוד, מיכל בר אילן יהודית
2007 השינויים בתפקיד הספריה האקדמית והספרן כמקרה בוחן למעבר מחברה אנלוגית לחברה דיגיטאלית MA פויער גדליה בוכניק דן
2007 תהליך הערכת איכות המידע במהלך איסוף מידע מה-Web Ph.D פינק-שמיט נעה בר אילן יהודית
2007 ניהול ידע כמכניזם לניהול שינויים טכנולוגיים כלל-ארגוניים באוניברסיטאות בישראל Ph.D פרי מילי שהם סנונית
2007 הפורטל הארגוני כמנוף לשיפור תהליכי העבודה בחברת תקשורת- חקר מקרה MA קניאס ערן בוכניק דן
2007 זכויות ושירותים לגיל השלישי: מודעות לצרכי מידע בקרב בני 40 עד 60 (דור הביניים- הסנדוויץ) המטפלים בהוריהם הקשישים MA קניאס שניר בוכניק דן
2007 הסתה ותעמולה של ארגוני טרור אסלאמיים באינטרנט MA שדה יאיר בוכניק דן
2007 אבחון מודל הפרסונליזציה הרצוי למשתמשי ספריה דיגיטלית המיעדת לסטודנטים בבית ספר לסעוד Ph.D שמש, משה
2006 איפיון והתאמה אישית בפורטלים של הספריות האקדמיות בישראל MA גרינברג רבקה בר אילן יהודית
2006 הגיל השלישי בעידן המידע: העדפות בני הגיל השלישי בשימוש מחשב ואינטרנט-מחקר בקרב קשישים לומדים MA ויס ענבל ברוכסון-ארביב שפרה
2006 הספריה הציבורית לאן? בנייה מונומנטאלית של ספריות חדשות בעידן האינטרנט וטכנולוגיות המידע החדישות Ph.D יבלונקה ישראלה שהם סנונית
2006 שימוש בבלוגים לצרכי למידה MA לוי עפר בוכניק דן
2006 ההתמודדות האמריקאית מול לוחמת מידע ובצדה הפגיעה האפשרית בזכויות האזרח MA מנשרי הראל ברוכסון-ארביב שפרה
2006 שפור המוטיבציה ושפור רכישת האנגלית כשפה זרה בתיכון, באמצעות השימוש בתקשורת ממוחשבת Ph.D עאמר אחמד פיין שרה ז"ל
2006 בלוגים כז'אנר: מיפוי פרופילים של בלוגים בשפה העברית MA פז נטלי בוכניק דן
2006 עליה מצפון אמריקה וצרכי מידע MA קאופמן-שטראוס שרה שהם סנונית