עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2008 השפעת מאפינים ארגוניים, מבניים ונהוליים על העצמת ספרנים: רשת הספריות בעיר מודיעין-מכבים-רעות: חקר מקרה MA רוכמן, אוה שלום נירה
2007 הקשר בין השתתפות במצעד הספרים לבין העשרת אוצר מלים בקרב תלמידי כתות ג MA אסולין פנינה יצחקי משה
2007 כלכלת המתנות של המידע ברשת האינטרנט: הבטים טכנולוגיים וחברתיים Ph.D בילואוס, יפעת ברוכסון-ארביב שפרה
2007 דפוסי שימוש במקורות מידע דיגיטלי ובמקורות מידע בדפוס במוסדות להשכלה גבוהה בישראל Ph.D בנו דוד יצחקי משה
2007 אתרי חדשות ישראליים בשפה הרוסית: הערכה והשוואה לאתרי חדשות בעברית MA גופשטין סבטלנה
2007 התנהגויות מידע של נכים המוגבלים בניידות ברשת האינטרנט MA גלעם כרמית שלום נירה
2007 קידום ניהול הידע דרך ההיבטים הפורמאליים שבארגון MA גרינוולד ישראל בוכניק דן
2007 השפעותיהם של מסוגלות עצמית לחיפוש עבודה, מסוגלות עצמית לשימוש באינטרנט ותמיכה חברתית על חיפוש עבודה באמצעות האינטרנט בקרב מובטלים בישראל Ph.D דה לה פואנטה שושנה שהם סנונית
2007 פרסונליזציה של מנוע חפוש יעודי: מודל לבנית אבטיפוס MA דרוסקין רחל בוכניק דן
2007 העצמת אמהות באמצעות האינטרנט MA וקסלבאום חן מיטל
2007 מאפיינים של מאגר תמונות דיגיטליות שמטרתו לשמש לצורכי הוראה, לימוד ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל MA חגר יוליה פרבר מרים
2007 התנהגות מידע והתנהגות איתור מידע של חיי היומיום של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בפורומים באינטרנט MA כוכבי ליאורה בר אילן יהודית
2007 למידה בסביבה מתקשבת כמטיבת נטיות חשיבה אינטלקטואליות Ph.D כרמי, גולן
2007 צרכי מידע וזהות מינית MA מונטאוריינו מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2007 מודל לציטוט נתונים עובדתיים פשוטים בסביבת האינטרנט Ph.D מילר יצחק בר אילן יהודית
2007 הקשר בין צרכי המידע של מהנדסים לבין שמוש במידע על רקע התרבות בארגון: חקר מקרה MA עבדה-דוד, מיכל בר אילן יהודית
2007 השינויים בתפקיד הספריה האקדמית והספרן כמקרה בוחן למעבר מחברה אנלוגית לחברה דיגיטאלית MA פויער גדליה בוכניק דן
2007 תהליך הערכת איכות המידע במהלך איסוף מידע מה-Web Ph.D פינק-שמיט נעה בר אילן יהודית
2007 ניהול ידע כמכניזם לניהול שינויים טכנולוגיים כלל-ארגוניים באוניברסיטאות בישראל Ph.D פרי מילי שהם סנונית
2007 הפורטל הארגוני כמנוף לשיפור תהליכי העבודה בחברת תקשורת- חקר מקרה MA קניאס ערן בוכניק דן
2007 זכויות ושירותים לגיל השלישי: מודעות לצרכי מידע בקרב בני 40 עד 60 (דור הביניים- הסנדוויץ) המטפלים בהוריהם הקשישים MA קניאס שניר בוכניק דן
2007 הסתה ותעמולה של ארגוני טרור אסלאמיים באינטרנט MA שדה יאיר בוכניק דן
2007 אבחון מודל הפרסונליזציה הרצוי למשתמשי ספריה דיגיטלית המיעדת לסטודנטים בבית ספר לסעוד Ph.D שמש, משה
2006 איפיון והתאמה אישית בפורטלים של הספריות האקדמיות בישראל MA גרינברג רבקה בר אילן יהודית
2006 הגיל השלישי בעידן המידע: העדפות בני הגיל השלישי בשימוש מחשב ואינטרנט-מחקר בקרב קשישים לומדים MA ויס ענבל ברוכסון-ארביב שפרה