עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2009 העשרת חווית הלמידה המבוזרת במסגרת ווב 2.0 באמצעות שימושיות 2.0 MA גלולה, דוד פרנק אריאל
2009 בלוגים רפואיים ברשת: בחינת ההשלכות של סוגת הבלוג על האמינות הנתפסת של המידע המתפרסם בו MA גרינברג, שרון
2009 הערכת שירותי מידע בקהילות וירטואליות בנושא תיירות MA דרום, אור ברוכסון-ארביב שפרה
2009 שמישות ונגישות של אתרי בתי חולים MA הרטמן, הדסה
2009 מיצוי ניהול הידע בארגונים Ph.D לוי, מוריה ברוכסון-ארביב שפרה
2009 התנהגות חיפוש המידע של צרכני בריאות ישראליים אשר משתמשים באינטרנט לצורך איתור מידע בריאותי Ph.D מגידוב, ולרי ברוכסון-ארביב שפרה
2009 תולדות הציונות מראשיתה ועד קום המדינה: ניתוח ביבליומטרי של המגמות במחקר בשנים 2005-1948 Ph.D מוסטיגמן, חוה נעמי
2009 48 שנות ארכיונים אישיים : סקר משתמשים היסטורי במחלקת הארכיונים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי MA משרתי, רחל שנקולבסקי-קרול סילוויה
2009 שומר הסף: אחד בשביל כולם או כולם בשביל אחד? מבט מחודש על שומרי הסף האנושיים כרוב בארגון ולא כמיעוט MA פודלישבסקי-לביא, ארי בוכניק דן
2009 מקורותיהן של כתבות בריאות באתרי חדשות ישראלים MA שמע, הדס בר אילן יהודית
2008 המידע כרועה בעדר המשקיעים בשוק ההון, האמנם? MA אברמוביץ, אלון שהם סנונית
2008 הקשר בין התשתית הארגונית לניהול הידע לבין מידת החדשנות הארגונית: חקר מקרה MA איבזשבילי, בדרי בוכניק דן
2008 צרכי מידע וערוצי מידע בקהלת הקבוץ: חקר מקרה MA בן-לולו-חתמוף, גתית ברוכסון-ארביב שפרה
2008 מחקר אמפירי על הקשר בין תפיסת השמושיות של מערכת ממחשבת לבין מדת ההנאה מהאינטראקציה עמה: חקר מקרה של אתרי מסחר אלקטרוני MA ברגרפרוינד, טלי בוכניק דן
2008 מנוע חפוש קטגורי מבקר: אבטיפוס MA גוטמן, שמואל בוכניק דן
2008 תרומתו של Web 2.0 לרמת הלמידה בקרב תלמידי ביה"ס MA גורדון, נטליה בוכניק דן
2008 היחס בין שימוש בדואר אלקטרוני ופריון מחקרי בקרב הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה מחקרית Ph.D זימרמן אריק בר אילן יהודית
2008 דפוסי אתור מידע ואחזורו של סטודנטים בני מעוטים הלומדים לתאר ראשון במכללה Ph.D חי איריס שהם סנונית
2008 תהליכי הפצת מידע עסקי בארגונים תעשייתיים בישראל Ph.D טלניר, לאה שהם סנונית
2008 תרומת המעשיות ואגדות לתהליך הסוציאליזציה לתפקידי מין/מגדר בגיל הגן MA יבורסקי, אירינה שלום נירה
2008 הערכה ממכנת של איכות המידע במערכות ויקי : מחקר משתמש Ph.D יערי, אתי ברוכסון-ארביב שפרה
2008 מודלים ושיטות לישום מורפולוגיה עברית במנועי אחזור MA מרגלית, אפרים בוכניק דן
2008 השאלה בין-ספריתית והמחקר האקדמי: ההבדלים בין החוקרים המשתמשים ואלה שאינם משתמשים בהשאלה בין-ספריתית והגורמים המשפיעים על תוצאות משביעות רצון Ph.D פורת לין פיין שרה ז"ל
2008 אימוץ ידע בארגון: בחינת תיאוריות הצפייה ותפיסת המסוגלות בהקשר של הטמעת הידע בארגון הלומד Ph.D פלד-מרכוס, טליה שהם סנונית
2008 סיבר פגניזם: דפוסי שמוש באינטרנט בקרב מאמינים נאופגניים ישראליים MA קורבט, רינת בוכניק דן