עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2009 תולדות הציונות מראשיתה ועד קום המדינה: ניתוח ביבליומטרי של המגמות במחקר בשנים 2005-1948 Ph.D מוסטיגמן, חוה נעמי
2009 48 שנות ארכיונים אישיים : סקר משתמשים היסטורי במחלקת הארכיונים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי MA משרתי, רחל שנקולבסקי-קרול סילוויה
2009 שומר הסף: אחד בשביל כולם או כולם בשביל אחד? מבט מחודש על שומרי הסף האנושיים כרוב בארגון ולא כמיעוט MA פודלישבסקי-לביא, ארי בוכניק דן
2009 מקורותיהן של כתבות בריאות באתרי חדשות ישראלים MA שמע, הדס בר אילן יהודית
2008 המידע כרועה בעדר המשקיעים בשוק ההון, האמנם? MA אברמוביץ, אלון שהם סנונית
2008 הקשר בין התשתית הארגונית לניהול הידע לבין מידת החדשנות הארגונית: חקר מקרה MA איבזשבילי, בדרי בוכניק דן
2008 צרכי מידע וערוצי מידע בקהלת הקבוץ: חקר מקרה MA בן-לולו-חתמוף, גתית ברוכסון-ארביב שפרה
2008 מחקר אמפירי על הקשר בין תפיסת השמושיות של מערכת ממחשבת לבין מדת ההנאה מהאינטראקציה עמה: חקר מקרה של אתרי מסחר אלקטרוני MA ברגרפרוינד, טלי בוכניק דן
2008 מנוע חפוש קטגורי מבקר: אבטיפוס MA גוטמן, שמואל בוכניק דן
2008 תרומתו של Web 2.0 לרמת הלמידה בקרב תלמידי ביה"ס MA גורדון, נטליה בוכניק דן
2008 היחס בין שימוש בדואר אלקטרוני ופריון מחקרי בקרב הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה מחקרית Ph.D זימרמן אריק בר אילן יהודית
2008 דפוסי אתור מידע ואחזורו של סטודנטים בני מעוטים הלומדים לתאר ראשון במכללה Ph.D חי איריס שהם סנונית
2008 תהליכי הפצת מידע עסקי בארגונים תעשייתיים בישראל Ph.D טלניר, לאה שהם סנונית
2008 תרומת המעשיות ואגדות לתהליך הסוציאליזציה לתפקידי מין/מגדר בגיל הגן MA יבורסקי, אירינה שלום נירה
2008 הערכה ממכנת של איכות המידע במערכות ויקי : מחקר משתמש Ph.D יערי, אתי ברוכסון-ארביב שפרה
2008 מודלים ושיטות לישום מורפולוגיה עברית במנועי אחזור MA מרגלית, אפרים בוכניק דן
2008 השאלה בין-ספריתית והמחקר האקדמי: ההבדלים בין החוקרים המשתמשים ואלה שאינם משתמשים בהשאלה בין-ספריתית והגורמים המשפיעים על תוצאות משביעות רצון Ph.D פורת לין פיין שרה ז"ל
2008 אימוץ ידע בארגון: בחינת תיאוריות הצפייה ותפיסת המסוגלות בהקשר של הטמעת הידע בארגון הלומד Ph.D פלד-מרכוס, טליה שהם סנונית
2008 סיבר פגניזם: דפוסי שמוש באינטרנט בקרב מאמינים נאופגניים ישראליים MA קורבט, רינת בוכניק דן
2008 השפעת מאפינים ארגוניים, מבניים ונהוליים על העצמת ספרנים: רשת הספריות בעיר מודיעין-מכבים-רעות: חקר מקרה MA רוכמן, אוה שלום נירה
2007 הקשר בין השתתפות במצעד הספרים לבין העשרת אוצר מלים בקרב תלמידי כתות ג MA אסולין פנינה יצחקי משה
2007 כלכלת המתנות של המידע ברשת האינטרנט: הבטים טכנולוגיים וחברתיים Ph.D בילואוס, יפעת ברוכסון-ארביב שפרה
2007 דפוסי שימוש במקורות מידע דיגיטלי ובמקורות מידע בדפוס במוסדות להשכלה גבוהה בישראל Ph.D בנו דוד יצחקי משה
2007 אתרי חדשות ישראליים בשפה הרוסית: הערכה והשוואה לאתרי חדשות בעברית MA גופשטין סבטלנה
2007 התנהגויות מידע של נכים המוגבלים בניידות ברשת האינטרנט MA גלעם כרמית שלום נירה