עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2011 ‫ השפעת עידן המידע על חברות מבודדות : ממלכת בהוטן כמקרה מבחן MA גופר, עמירם ‬ שהם סנונית
2011 הערכת מוכנות דיגיטלית של ישובי "גב ההר" בשומרון MA דז’ורייב, שמחה יצחקי משה
2011 מיון ומפתחות בספריות ישיבתיות: ניתוח השיטות מקורותיהן והתפתחותן MA זיטר, נחום
2011 ניסוחי שאילתות במערכות לאיחזור מידע לצרכים אקדמיים MA חן-ארידור, שלי ‬ בר אילן יהודית
2011 ההשפעה של פורומים מבנים על הלמודים בקרב סטודנטים שלומדים מדעי המחשב Ph.D טיבי, מואניס פיין שרה ז"ל
2011 שימוש במשאבי קשב בתהליכי אחזור מידע אישי : ניווט לעומת חיפוש MA טנא-רובינשטיין, משכית ברגמן עופר
2011 ניהול ידע אישי של אנשי סגל אקדמי בסביבה עתירת תקשוב MA נויטל, תמר
2011 הקהילה הוירטואלית ככלי לתמיכה חברתית להורים לילדים אוטיסטיים MA נימני, אנה שהם סנונית
2011 פרויקט להב"ה: התפתחות פעילות ושביעות רצון MA סימון, אבישי ברוכסון-ארביב שפרה
2011 הרגלי השימוש של רופאים בישראל באמצעי מידע באינטרנט למטרות רפואיות MA סנה, גלית בוכניק דן
2011 מאפייני הקשר בין דפוסי אימוץ התיקשוב בהוראה, לתרבות הארגונית של מוסדות להשכלה גבוהה בישראל Ph.D פיטרסה, אפרת ‬
2011 גורמי הצלחה באחזור מידע ממקורות מידע רפואיים מקונים, בקרב סטודנטים לסעוד ששפת האם שלהם אינה אנגלית Ph.D צפריר, חנה ‬ ברוכסון-ארביב שפרה
2011 תפיסת הטוקבקים בכתבות וירטואליות בקרב משתמשי האינטרנט MA רזון, איילת שלום נירה
2010 יחסי הגומלין בין מערכת טכנולוגית לניהול תוכן ולמידה (LCMS)‏ לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים Ph.D איל, ליאת
2010 נתוח כמותי ותכני של פורומים ב"קהלות יחסים" בישראל, צרפת ואנגליה : מחקר השוואתי MA גיל, מאי יצחקי משה
2010 שמישות אתרי האינטרנט של משרדי הממשלה בישראל MA גילקיס, ניצן בוכניק דן
2010 מאפייני קהילה וירטואלית של לקויי שמיעה MA הבר, מיטל שהם סנונית
2010 רופאי הילדים בישראל כצרכני מידע: בחינת צורכי המידע ומקורות המידע המועדפים עליהם MA זונדר, טליה פרבר מרים
2010 הקשר בין קיום ספרייה בית ספרית לבין קידום תהליכי קריאה של תלמידי בתי ספר יסודיים בישראל MA זינר, איריס שהם סנונית
2010 ‫ עקרונות ומגמות בעבוד מידע טקסטואלי ספורי כפי שמשתקפים בעבודי אגדות אנדרסן בשפה העברית ‬ Ph.D ילוב שרית יצחקי משה
2010 הקניית כישורי אוריינות מידע לפרחי הוראה: השוואה בין הקורס "מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית" לבין "הלומדה להקניית אוריינות ספריה" MA כהן, עפרה יצחקי משה
2010 הוראה בכיתת לימוד בלווי אתר אינטרנט ככלי משלים MA סרן, דן בוכניק דן
2010 התנהגות מידע בקרב יועצי שי"ל: חקר מקרה MA פינצי, שרון
2010 איכות, עקיבות ומדיניות קיטלוג תיאורי Ph.D קדר, רחל שהם סנונית
2010 רשתות חברתיות מקונות: חקר על רשת טויטר בישראל MA רוזנברג, מאיר בוכניק דן