עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2013 אנונימיות וחשיפה עצמית בבלוגים של אי פוריות MA קנול, מריה ברונשטיין ג'ני
2013 אוספי הספריה הלאומית : מחקר היסטורי, מיפוי מדגמי והמלצות לשיטות איסוף בעתיד MA ריצ'לר גרבלר, גליה פריבור גילה
2012 אפיון דפוסי שמוש באינטרנט באמצעות מכשיר iPhone MA אברמיצקי, טלי
2012 פתוחים לתוכן פתוח? : בדיקת השקפותיהם של המורים בישראל לשימוש בויקיפדיה לצרכים חינוכיים MA אלון, גדי בר אילן יהודית
2012 הבטים של ידע ותפיסה בקשרי הגומלין שבין הספריות הצבוריות בישראל לבין הארגונים הספרניים המערבים בעבודתן בסביבה של שנויים MA אלון, לאה שלום נירה
2012 תגיות מול תיקיות בניהול מידע אישי Ph.D גרדוביץ, נעה
2012 שפוט מוסרי של בני נער בסביבה וירטואלית Ph.D דשן, מור
2012 שיתוף מידע וידע הנדסי בארגון ממודר פרויקטים : חקר מקרה MA וינטרמן, יוסף מנחם
2012 מספרייה ציבורית למרכז פעילות חברתית : עמדות הקהל ומנהלי הספריות בנושא פעילות חברתית בספריות הציבוריות Ph.D חץ, חנה ברוכסון-ארביב שפרה
2012 בניית תזאורוס דו לשוני עברי-אנגלי לארכיונים במדינת ישראל המתבסס על טכנולוגית מידע והצגת ידע Ph.D טרקטינסקי, אסף שנקולבסקי-קרול סילוויה
2012 מערכת ה"היי-לרן" באוניברסיטת בר-אילן, שימושה בקרב הסטודנטים ותרומתה להם MA מזור, נימרוד בוכניק דן
2012 מידע כמעצים חולי פיברומיאלגיה MA קניאס, יערה שלום נירה
2012 לקטלג עם השטן הגדול : ההשפעה האמריקאית על הספרנות והספריות באיראן Ph.D רותם-ניר, שירי שהם סנונית
2012 השפעת הרשת החברתית פייסבוק על התפתחות המחאה החברתית במצרים 2011 MA שפינר, שירלי ברונשטיין ג'ני
2011 הקשר בין הכשרה בהוראה, מסוגלות להנהיג, ומעורבות הספרנים בחיי בית-הספר לבין דפוס שיתוף הפעולה בין מורים לספרני בתי-הספר Ph.D אש-ארגיל, רות ‬ שהם סנונית
2011 אבל שיתופי בכלי web 2.0 : השפעת טכנולוגית web 2.0 על דפוסי התנהגות בשלבי האבל השונים (עם דגש על השלב האחרון) MA בהרב-בבלי, צפרירית שלום נירה
2011 השפעתו של ניסוח המשימה על בחירת מילות חיפוש והצלחה בחיפוש באינטרנט של משתמשי-קצה חסרי ניסיון Ph.D ברסקי, ילנה בר אילן יהודית
2011 ‫ השפעת עידן המידע על חברות מבודדות : ממלכת בהוטן כמקרה מבחן MA גופר, עמירם ‬ שהם סנונית
2011 הערכת מוכנות דיגיטלית של ישובי "גב ההר" בשומרון MA דז’ורייב, שמחה יצחקי משה
2011 מיון ומפתחות בספריות ישיבתיות: ניתוח השיטות מקורותיהן והתפתחותן MA זיטר, נחום
2011 ניסוחי שאילתות במערכות לאיחזור מידע לצרכים אקדמיים MA חן-ארידור, שלי ‬ בר אילן יהודית
2011 ההשפעה של פורומים מבנים על הלמודים בקרב סטודנטים שלומדים מדעי המחשב Ph.D טיבי, מואניס פיין שרה ז"ל
2011 שימוש במשאבי קשב בתהליכי אחזור מידע אישי : ניווט לעומת חיפוש MA טנא-רובינשטיין, משכית ברגמן עופר
2011 ניהול ידע אישי של אנשי סגל אקדמי בסביבה עתירת תקשוב MA נויטל, תמר
2011 הקהילה הוירטואלית ככלי לתמיכה חברתית להורים לילדים אוטיסטיים MA נימני, אנה שהם סנונית