עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2013 תהליכים ושינויים באופן התמודדות הסטודנט עם מצבי לחץ ואי ודאות בעריכת עבודת חקר ובשימוש במאגרי מידע : התרומה של סגנון ההתקשרות Ph.D גולדמן, טובה שהם סנונית
2013 פיתוח האוסף בספריות תורניות : היבטי צנזורה MA גורדון, דוד
2013 קורלציות נוירולוגיות של חיפוש וניווט קבצים MA גלזר, ליב ברגמן עופר
2013 גיוס ברשתות חברתיות והערכת מוניטין באינטרנט בקרב מגיסים בישראל MA ועקנין, יוחנן ברונשטיין ג'ני
2013 פיתוח אונטולוגיה לעולם הנדל"ן לשם ניתוח מגמות שוק והתנהגות המוכרים באתרי נדל"ן ישראליים ברשת האינטרנט MA ממן, יגאל
2013 שיתוף מסמכים בפרספקטיבת האחזור MA פלק, נעה ברגמן עופר
2013 ניתוח תוכן של טוקבקים בכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישים MA קופר, ציפי אהרוני נועה - ראשת המחלקה למדע המידע
2013 תת מערכת "מודיעין עסקי תחרותי" במערכת הארגונית : בחינת האפקטיביות התהליכית משלב איסוף המידע ועד לגיבוש ההערכות המודיעיניות : יחסי הגומלין בין המידענים לחוקרי המודיעין מנהלי המודיעין וצרכני המודיעין Ph.D קלומל, ענת
2013 הספרייה האקדמית והסגל האקדמי : מחקר משולב על תפיסות הדדיות Ph.D קלין-גבאי, ליאת שהם סנונית
2013 אנונימיות וחשיפה עצמית בבלוגים של אי פוריות MA קנול, מריה ברונשטיין ג'ני
2013 אוספי הספריה הלאומית : מחקר היסטורי, מיפוי מדגמי והמלצות לשיטות איסוף בעתיד MA ריצ'לר גרבלר, גליה פריבור גילה
2012 אפיון דפוסי שמוש באינטרנט באמצעות מכשיר iPhone MA אברמיצקי, טלי
2012 פתוחים לתוכן פתוח? : בדיקת השקפותיהם של המורים בישראל לשימוש בויקיפדיה לצרכים חינוכיים MA אלון, גדי בר אילן יהודית
2012 הבטים של ידע ותפיסה בקשרי הגומלין שבין הספריות הצבוריות בישראל לבין הארגונים הספרניים המערבים בעבודתן בסביבה של שנויים MA אלון, לאה שלום נירה
2012 תגיות מול תיקיות בניהול מידע אישי Ph.D גרדוביץ, נעה
2012 שפוט מוסרי של בני נער בסביבה וירטואלית Ph.D דשן, מור
2012 שיתוף מידע וידע הנדסי בארגון ממודר פרויקטים : חקר מקרה MA וינטרמן, יוסף מנחם
2012 מספרייה ציבורית למרכז פעילות חברתית : עמדות הקהל ומנהלי הספריות בנושא פעילות חברתית בספריות הציבוריות Ph.D חץ, חנה ברוכסון-ארביב שפרה
2012 בניית תזאורוס דו לשוני עברי-אנגלי לארכיונים במדינת ישראל המתבסס על טכנולוגית מידע והצגת ידע Ph.D טרקטינסקי, אסף שנקולבסקי-קרול סילוויה
2012 מערכת ה"היי-לרן" באוניברסיטת בר-אילן, שימושה בקרב הסטודנטים ותרומתה להם MA מזור, נימרוד בוכניק דן
2012 מידע כמעצים חולי פיברומיאלגיה MA קניאס, יערה שלום נירה
2012 לקטלג עם השטן הגדול : ההשפעה האמריקאית על הספרנות והספריות באיראן Ph.D רותם-ניר, שירי שהם סנונית
2012 השפעת הרשת החברתית פייסבוק על התפתחות המחאה החברתית במצרים 2011 MA שפינר, שירלי ברונשטיין ג'ני
2011 הקשר בין הכשרה בהוראה, מסוגלות להנהיג, ומעורבות הספרנים בחיי בית-הספר לבין דפוס שיתוף הפעולה בין מורים לספרני בתי-הספר Ph.D אש-ארגיל, רות ‬ שהם סנונית
2011 אבל שיתופי בכלי web 2.0 : השפעת טכנולוגית web 2.0 על דפוסי התנהגות בשלבי האבל השונים (עם דגש על השלב האחרון) MA בהרב-בבלי, צפרירית שלום נירה