עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2015 צרכי מידע של בני נוער המועמדים לשרות חובה בצה"ל בפורומים באינטרנט Ph.D בצלאל, רקפת שהם סנונית
2015 ניתוח ביבליומטרי של שדה הגרונטולוגיה MA גפני, איילת עין-יה בר אילן יהודית
2015 בין הכיסאות? - בחינת היחסים בין סטודנטים, סגל הספרייה והסגל האקדמי והשפעתם על מתן המענה לבעיות בתחום אוריינות המידע של הסטודנטים כיום MA יבלסון, אנה ברונשטיין ג'ני
2014 חשיפת מידע מקצועי ברשתות חברתיות ובחינת אפקטיביות שלהן לצורכי חיפוש עבודה MA ברטשפיז, יאיר ז'יטומירסקי-גפת מעיין
2014 קשרים בין התנהגויות פרטיות לבין הון חברתי ברשת הפייסבוק MA גונן, סיון אהרוני נועה - ראשת המחלקה למדע המידע
2014 חלוץ תתי נושאים ודרוג מחדש של תוצאות שאילתות מנועי חפוש ע"י שמוש באתרי שתוף סימניות ותיוג שתופי MA דאיה, יוסף ז'יטומירסקי-גפת מעיין
2014 Old’nGrey - יישום לניהול מידע אישי במצב של ריבוי גרסאות : בדיקת ההשפעה של השימוש ביישום על אחזור הגרסה האחרונה MA דביר, נגה ברגמן עופר
2014 צרכי מידע והתנהגות מידע של רופאים המשתמשים בספריה לרפואה ע"ש אלפרד גולדשמיט, טכניון - חקר מקרה MA דנילוב, אלונה ברוכסון-ארביב שפרה
2014 הספר העברי המודפס כחפץ טקסי וכקמיע : עיון ביבליוגרפי-היסטורי בספר רזיאל המלאך ומהדורותיו MA הנגבי, דוד פריבור גילה
2014 חיפוש מידע על ידי משתמשים במערכות מידע ממוחשבות בארכיונים Ph.D זולוטרבסקי-בר, מאשה שנקולבסקי-קרול סילוויה
2014 מידע זורם בכפות ידיך : ללמוד בכל זמן ובכל מקום : בחינת היקף השימוש במכשיר חכם לצרכים אקדמיים ובחינת הגורמים התורמים לשימוש אקדמי במכשיר חכם MA יום-טוב, אלונה ברוכסון-ארביב שפרה
2014 חווית השימוש בסיווג אוטומטי של מידע אישי : מחקר הדמיה MA לוטן, אדוה ברגמן עופר
2014 אתיקה בעידן המידע : כיצד אינפואתיקה והרמנויטיקה דיגיטאלית יכולות להסביר את המציאות - סוגיות הפרטיות בפייסבוק כמקרה בוחן MA לרנר, יהונתן ברוכסון-ארביב שפרה
2014 תרומת תהליך עיבוד מידע מותאם אישית בשיתוף ובמעורבות הלקוח, ליצירת מוטיבציה לשמירת משקל תקין לאורך זמן Ph.D מילר, מרים ברוכסון-ארביב שפרה
2014 שילוב לוחמה קיברנטית בסוגי לוחמה אחרים : חקר מקרה: ארצות הברית Ph.D מנשרי, הראל ברוכסון-ארביב שפרה
2014 השואה בספרות החרדית - ניתוח תכני וביבליומטרי : תש"א-תשע"ב (2012-1941) MA עברי, חביבה יצחקי משה
2014 הערכות ארגונים לנושאי סכנות טכנולוגיות אפשריות MA פריימן, אורי ברוכסון-ארביב שפרה
2014 דפוסי עמדות של צרכנים ישראלים כלפי קנייה ברשת האינטרנט MA קידר, יפעת אהרוני נועה - ראשת המחלקה למדע המידע
2014 מאפייני תקשורת אמפתית בקהילות וירטואליות של בריאות הנפש : חקר מקרה של שתי קהילות וירטואליות בישראל MA רוטשילד, נאוה אהרוני נועה - ראשת המחלקה למדע המידע
2014 משוב ויזואלי-אינטראקטיבי-אישי בתהליך רכישת מידע : השפעתו על התנהגות בריאותית Ph.D רונן, הדר שהם סנונית
2014 תעמולה והסתה של ארגון החמאס באינטרנט: חקר מקרה - ארגון החמאס בצל ההסלמות הביטחוניות בשנת 2011 Ph.D שדה, יאיר שהם סנונית
2014 מעברי מידע : הידודיות ופעפוע של מידע בין הספרות האקדמית, המדיה החברתית ותקשורת ההמונים Ph.D שמע, הדס בר אילן יהודית
2014 ארגון מידע בקרב קהילות ספורט מקוונות : חקר מקרה, הפועל תל אביב בכדורגל MA שריבר, דותן ברוכסון-ארביב שפרה
2013 התנהגות מידע של עיתונאים : דרכי ההתמודדות של עיתונאים עם אתגרי המידע העומדים בפניהם MA זלינגר, אורית בר אילן יהודית
2013 תהליכים ושינויים באופן התמודדות הסטודנט עם מצבי לחץ ואי ודאות בעריכת עבודת חקר ובשימוש במאגרי מידע : התרומה של סגנון ההתקשרות Ph.D גולדמן, טובה שהם סנונית