עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2014 מידע זורם בכפות ידיך : ללמוד בכל זמן ובכל מקום : בחינת היקף השימוש במכשיר חכם לצרכים אקדמיים ובחינת הגורמים התורמים לשימוש אקדמי במכשיר חכם MA יום-טוב, אלונה ברוכסון-ארביב שפרה
2014 חווית השימוש בסיווג אוטומטי של מידע אישי : מחקר הדמיה MA לוטן, אדוה ברגמן עופר
2014 אתיקה בעידן המידע : כיצד אינפואתיקה והרמנויטיקה דיגיטאלית יכולות להסביר את המציאות - סוגיות הפרטיות בפייסבוק כמקרה בוחן MA לרנר, יהונתן ברוכסון-ארביב שפרה
2014 תרומת תהליך עיבוד מידע מותאם אישית בשיתוף ובמעורבות הלקוח, ליצירת מוטיבציה לשמירת משקל תקין לאורך זמן Ph.D מילר, מרים ברוכסון-ארביב שפרה
2014 שילוב לוחמה קיברנטית בסוגי לוחמה אחרים : חקר מקרה: ארצות הברית Ph.D מנשרי, הראל ברוכסון-ארביב שפרה
2014 השואה בספרות החרדית - ניתוח תכני וביבליומטרי : תש"א-תשע"ב (2012-1941) MA עברי, חביבה יצחקי משה
2014 הערכות ארגונים לנושאי סכנות טכנולוגיות אפשריות MA פריימן, אורי ברוכסון-ארביב שפרה
2014 דפוסי עמדות של צרכנים ישראלים כלפי קנייה ברשת האינטרנט MA קידר, יפעת אהרוני נועה - ראשת המחלקה ללימודי מידע
2014 מאפייני תקשורת אמפתית בקהילות וירטואליות של בריאות הנפש : חקר מקרה של שתי קהילות וירטואליות בישראל MA רוטשילד, נאוה אהרוני נועה - ראשת המחלקה ללימודי מידע
2014 משוב ויזואלי-אינטראקטיבי-אישי בתהליך רכישת מידע : השפעתו על התנהגות בריאותית Ph.D רונן, הדר שהם סנונית
2014 תעמולה והסתה של ארגון החמאס באינטרנט: חקר מקרה - ארגון החמאס בצל ההסלמות הביטחוניות בשנת 2011 Ph.D שדה, יאיר שהם סנונית
2014 מעברי מידע : הידודיות ופעפוע של מידע בין הספרות האקדמית, המדיה החברתית ותקשורת ההמונים Ph.D שמע, הדס בר אילן יהודית
2014 ארגון מידע בקרב קהילות ספורט מקוונות : חקר מקרה, הפועל תל אביב בכדורגל MA שריבר, דותן ברוכסון-ארביב שפרה
2013 התנהגות מידע של עיתונאים : דרכי ההתמודדות של עיתונאים עם אתגרי המידע העומדים בפניהם MA זלינגר, אורית בר אילן יהודית
2013 תהליכים ושינויים באופן התמודדות הסטודנט עם מצבי לחץ ואי ודאות בעריכת עבודת חקר ובשימוש במאגרי מידע : התרומה של סגנון ההתקשרות Ph.D גולדמן, טובה שהם סנונית
2013 פיתוח האוסף בספריות תורניות : היבטי צנזורה MA גורדון, דוד
2013 קורלציות נוירולוגיות של חיפוש וניווט קבצים MA גלזר, ליב ברגמן עופר
2013 גיוס ברשתות חברתיות והערכת מוניטין באינטרנט בקרב מגיסים בישראל MA ועקנין, יוחנן ברונשטיין ג'ני
2013 פיתוח אונטולוגיה לעולם הנדל"ן לשם ניתוח מגמות שוק והתנהגות המוכרים באתרי נדל"ן ישראליים ברשת האינטרנט MA ממן, יגאל
2013 שיתוף מסמכים בפרספקטיבת האחזור MA פלק, נעה ברגמן עופר
2013 ניתוח תוכן של טוקבקים בכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישים MA קופר, ציפי אהרוני נועה - ראשת המחלקה ללימודי מידע
2013 תת מערכת "מודיעין עסקי תחרותי" במערכת הארגונית : בחינת האפקטיביות התהליכית משלב איסוף המידע ועד לגיבוש ההערכות המודיעיניות : יחסי הגומלין בין המידענים לחוקרי המודיעין מנהלי המודיעין וצרכני המודיעין Ph.D קלומל, ענת
2013 הספרייה האקדמית והסגל האקדמי : מחקר משולב על תפיסות הדדיות Ph.D קלין-גבאי, ליאת שהם סנונית
2013 אנונימיות וחשיפה עצמית בבלוגים של אי פוריות MA קנול, מריה ברונשטיין ג'ני
2013 אוספי הספריה הלאומית : מחקר היסטורי, מיפוי מדגמי והמלצות לשיטות איסוף בעתיד MA ריצ'לר גרבלר, גליה פריבור גילה