עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2014 חשיפת מידע מקצועי ברשתות חברתיות ובחינת אפקטיביות שלהן לצורכי חיפוש עבודה MA ברטשפיז, יאיר ז'יטומירסקי-גפת מעיין
2014 חלוץ תתי נושאים ודרוג מחדש של תוצאות שאילתות מנועי חפוש ע"י שמוש באתרי שתוף סימניות ותיוג שתופי MA דאיה, יוסף ז'יטומירסקי-גפת מעיין
2014 מידע זורם בכפות ידיך : ללמוד בכל זמן ובכל מקום : בחינת היקף השימוש במכשיר חכם לצרכים אקדמיים ובחינת הגורמים התורמים לשימוש אקדמי במכשיר חכם MA יום-טוב, אלונה ברוכסון-ארביב שפרה
2014 חווית השימוש בסיווג אוטומטי של מידע אישי : מחקר הדמיה MA לוטן, אדוה ברגמן עופר
2014 אתיקה בעידן המידע : כיצד אינפואתיקה והרמנויטיקה דיגיטאלית יכולות להסביר את המציאות - סוגיות הפרטיות בפייסבוק כמקרה בוחן MA לרנר, יהונתן ברוכסון-ארביב שפרה
2014 שילוב לוחמה קיברנטית בסוגי לוחמה אחרים : חקר מקרה: ארצות הברית Ph.D מנשרי, הראל ברוכסון-ארביב שפרה
2014 השואה בספרות החרדית - ניתוח תכני וביבליומטרי : תש"א-תשע"ב (2012-1941) MA עברי, חביבה יצחקי משה
2014 ארגון מידע בקרב קהילות ספורט מקוונות : חקר מקרה, הפועל תל אביב בכדורגל MA שריבר, דותן ברוכסון-ארביב שפרה
2013 התנהגות מידע של עיתונאים : דרכי ההתמודדות של עיתונאים עם אתגרי המידע העומדים בפניהם MA זלינגר, אורית בר אילן יהודית
2013 תהליכים ושינויים באופן התמודדות הסטודנט עם מצבי לחץ ואי ודאות בעריכת עבודת חקר ובשימוש במאגרי מידע : התרומה של סגנון ההתקשרות Ph.D גולדמן, טובה שהם סנונית
2013 פיתוח האוסף בספריות תורניות : היבטי צנזורה MA גורדון, דוד
2013 קורלציות נוירולוגיות של חיפוש וניווט קבצים MA גלזר, ליב ברגמן עופר
2013 גיוס ברשתות חברתיות והערכת מוניטין באינטרנט בקרב מגיסים בישראל MA ועקנין, יוחנן ברונשטיין ג'ני
2013 ניתוח תוכן של טוקבקים בכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישים MA קופר, ציפי אהרוני נועה (ראש המחלקה)
2013 הספרייה האקדמית והסגל האקדמי : מחקר משולב על תפיסות הדדיות Ph.D קלין-גבאי, ליאת שהם סנונית
2013 אנונימיות וחשיפה עצמית בבלוגים של אי פוריות MA קנול, מריה ברונשטיין ג'ני
2013 אוספי הספריה הלאומית : מחקר היסטורי, מיפוי מדגמי והמלצות לשיטות איסוף בעתיד MA ריצ'לר גרבלר, גליה פריבור גילה
2012 אפיון דפוסי שמוש באינטרנט באמצעות מכשיר iPhone MA אברמיצקי, טלי
2012 הבטים של ידע ותפיסה בקשרי הגומלין שבין הספריות הצבוריות בישראל לבין הארגונים הספרניים המערבים בעבודתן בסביבה של שנויים MA אלון, לאה שלום נירה
2012 תגיות מול תיקיות בניהול מידע אישי Ph.D גרדוביץ, נעה
2012 שפוט מוסרי של בני נער בסביבה וירטואלית Ph.D דשן, מור
2012 שיתוף מידע וידע הנדסי בארגון ממודר פרויקטים : חקר מקרה MA וינטרמן, יוסף מנחם
2012 מספרייה ציבורית למרכז פעילות חברתית : עמדות הקהל ומנהלי הספריות בנושא פעילות חברתית בספריות הציבוריות Ph.D חץ, חנה ברוכסון-ארביב שפרה
2012 מידע כמעצים חולי פיברומיאלגיה MA קניאס, יערה שלום נירה
2012 לקטלג עם השטן הגדול : ההשפעה האמריקאית על הספרנות והספריות באיראן Ph.D רותם-ניר, שירי שהם סנונית