הנחיות למחברים

המאמר יכתב בקובץ word, על פי ההגדרות הבאות:

  • נייר A4.
  • שוליים צדדיים של 3 ס'מ.
  • פונט עברי פרנק-ריהל, גודל 12.
  • פונט אנגלי Times new roman, Size 12.
  • רווח כפול.
  • תחילת פיסקה בהסט פנימה של 5 מ'מ.

 

את הקובץ יש לשלוח למערכת על גבי דיסקט/תקליטור או מצורף להודעת דואר אלקטרוני.

 

כתובת המערכת:

כתב העת "עלי ספר" 

המחלקה ללימודי מידע

אוניברסיטת בר-אילן

רמת-גן, 5290002

 

דואר אלקטרוני:

גילה פריבור - preborg@mail.biu.ac.il

דב שוורץ - schward1@mail.biu.ac.il

 

פקס: 972-3-7384027

טלפון: 972-3-5318351