ספרים חדשים - New Books

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים:

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

   
Miller, Daniel
Visualising Facebook [electronic resource] : a comparative perspective
London : UCL Press, 2017
002454759
EBOOK
Stickdorn, Marc
This is service design doing [electronic resource] : applying service design thinking in the real world : a practitioner’s handbook
Sebastopol, CA : O’Reilly Media, Inc., 2018
002463051
EBOOK
Mehdi Khosrow-Pour
Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
Hershey, Pennsylvania : IGI Global, 2018
002461894
EBOOK
Stephens-Davidowitz, Seth
Everybody lies : big data, new data, and what the Internet can tell us about who we really are
New York, NY : Dey St., an imprint of William Morrow, 2017
002454212
302.231 STE-DAV e
Oliver, Gillian
Digital curation
Chicago : Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2016
002451796
025.00285 OLI d2
Scott W.H. Young, Doralyn Rossmann
Using social media to build library communities : a LITA guide
Lanham : Rowman & Littlefield, 2017
002459536
302.30285 USI 2017
Smyth, Neil
Android studio 3.0 development essentials : Android 8 Edition
Wroclav, eBookFrenzy, 2017
002456899
005.276 SMY a
Boxel, Piet van
Jewish books in Christian hands : theology, exegesis and conversion under Gregory XIII (1572-1585)
Città del Vaticano : Biblioteca apostolica vaticana, 2016
002455261
A016 BOX j
iCode Academy
HTML5 & CSS3 for beginners : your guide to easily learn HTML5 & CSS3 programming in 7 days
United States : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017
002449090
006.74 HTM 2017
Hamill, Lois
Archival arrangement and description : analog to digital
Lanham : Rowman & Littlefield, 2017
002454706
025.3414 HAM a
דפנה גולן, יונה רוזנפלד, צביקה אור
גשרים של ידע : שותפויות אקדמיה-קהילה בישראל
תל אביב: מכון מופ"ת, תשע"ז 2017
002447075
E378.103 גשר.של תשע"ז

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@mail.biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה