ספרים חדשים - New Books

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים:

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

   
   
Whitney, Paul
Trade eBooks in libraries : the changing landscape
Berlin : De Gruyter, Saur, 2017
002441393
025.174 WHI t
צזנה, רועי
השולטים בעתיד : הון-שלטון, טכנולוגיה, תקווה
פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה-ביתן, תשע"ז 2017
002447450
303.49 צזנ.שו תשע"ז
Creswell, John W.
30 essential skills for the qualitative researcher
Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc., 2016
002441936
001.42 CRE t
Imler, Bonnie
Optimizing discovery systems to improve user experience [electronic resource] : the innovative librarian’s guide
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2017
002447854
EBOOK
אפרתי, רוית
גולשים נגישים - נגישות לרשת למקבלי קצבת נכות [משאב אלקטרוני]
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות - קרן מפעלים מיוחדים, תשע"ז 2017
002447959
EBOOK
קדם, רם
SQL למתחילים : תחקור ועיבוד נתונים : גרסת SQL Server
רמת גן : רם קדם, 2010
002446425
005.7565 קדם.אס תש"ע
Longley, Paul
Geographic information science & systems
Hoboken, NJ : Wiley, 2015
002442035
910.285 LON g4
Smyth, Neil
Android studio 2.3 development essentials : Android 7 Edition
Wroclav, eBookFrenzy, 2017
002445443
005.276 SMY a

Mooradian, Todd A.
Strategic marketing [electronic resource]
Harlow Pearson Education Limited, 2014
002446644
EBOOK

Jarvis, Cheryl Burke
Learning (or failing to learn) from experience : the dysfunctional implications of counterfactual thinking in reviewing past events to improve marketing performance
Ann Arbor : Bell & Howell information and learning company, 2000
002441934
658.83019 JAR l
Susan Gair and Ariella Van Luyn
Sharing qualitative research : showing lived experience and community narratives
Abingdon, Oxon ; Routledge, Taylor & Francis Group, 2017
002445701
001.42092 SHA 2017
Knapp, Herschel
Introductory statistics using SPSS
Los Angeles : SAGE, 2017
002442042
005.55 KNA i2

קדם, רם
SQL מתקדם : טכניקות ויישומים פרקטיים
רמת גן : רם קדם, 2016
002445467
005.7565 קדם.אס תשע"ו

Robbins, Stephen P.
Organizational behavior
Boston : Pearson, 2017
002440674
658.401 ROB o17
Bernard, H. Russell (Harvey Russell)
Analyzing qualitative data : systematic approaches
Thousand Oaks, California : SAGE, 2017
002442043
001.42 BER a2
Vermeulen, Al
The elements of Java style
Cambridge : Cambridge University Press, 2007
002441094
005.133 VER e
שטדלר, רות
סיפור בטיפול : סיפור הריפוי כ"שלישי" בחדר
חיפה : פרדס, תשע"ז 2017
002442188
616.8516 שטד.ספ תשע"ז
‫ ירו, קיט
הצרכן החדש - מה הוא רוצה? : תובנות מפתיעות על המניעים והרצונות של הלקוח שלך
תל-אביב : מטר, תשע"ז 2016
002440719
658.8342 ירו.צר תשע"ז
Pierazzo, Elena
Digital scholarly editing : theories, models and methods
Farnham, Surrey : Ashgate, 2015
002441672
808.0270285 PIE d
Heather MacNeil and Terry Eastwood
Currents of archival thinking
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2017
002440220
027 CUR 2017
Decuir-Gunby, Jessica T.
Developing a mixed methods proposal : a practical guide for beginning researchers
Los Angeles : SAGE, 2017
002441086
001.44 DEC-GUN d
David Baker and Evans Wendy Evans
Innovation in Libraries and Information Services [electronic resource]
Bingley : Emerald Group Publishing Limited, 2017
002442028
EBOOK
Richard M. Harrison and Trey Herr
Cyber insecurity [electronic resource] : navigating the perils of the next information age
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2016
002441976
EBOOK
Broder, James F.
Risk analysis and the security survey [electronic resource]
Waltham, MA : Butterworth-Heinemann, 2012
002442032
EBOOK
Brown, David J.
Access to Scientific Research [electronic resource] : Challenges Facing Communications in STM
Berlin : De Gruyter, 2016
002442038
EBOOK
Bolstad, Paul
GIS fundamentals : a first text on geographic information systems
Acton, MA : XanEdu ; White Bear Lake, Minnesota : Eider Press, 2016
002441091
910.285 BOL g5
Matt Hayler and Gabriele Griffin
Research methods for creating and curating data in the digital humanities
Edinburgh : Edinburgh University Press, 2016
002441093
001.30285 RES 2016
Kevin L. Smith, Katherine A. Dickson
Open access and the future of scholarly communication : implementation
Lanham : Rowman & Littlefield, 2017
002441085
027.7 OPE 2017
Stuart, David (David Patrick)
Practical ontologies for information professionals
Chicago : Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2016
002439621
006.332 STU p
עוזי מלמד ואולז’ן גולדשטיין
הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי
תל אביב : מכון מופ"ת, תשע"ז 2017
002440640
371.334 הור.ול תשע"ז
Chan, Lois Mai
Guide to the Library of Congress classification
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2016
002439682
025.433 CHA g6
Alison Attrill and Chris Fullwood
Applied cyberpsychology : practical applications of cyberpsychological theory and research
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; Palgrave Macmillan, 2016
002440386
302.231 APP 2016
Wallace, Patricia M.
The psychology of the Internet
New York, NY : Cambridge University Press, 2016
002440387
025.042019 WAL p
Yair Amichai-Hamburger
The social net : understanding our online behavior
Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2013
002440329
303.4833 SOC 2013
Constance Crompton, Richard J. Lane and Ray Siemens
Doing digital humanities : practice, training, research
Abingdon, Oxon ; Routledge, 2016
002440614
001.30285 DOI 2016
Weihs, Jean Riddle
Beginning cataloging
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2017
002439693
025.3 WEI b2
Randall McClure and James P. Purdy
The future scholar : researching and teaching the frameworks for writing and information literacy
Medford, New Jersey, Inc., 2016
002439805
372.623 FUT 2016
Rachael Dwyer, Ian Davis, Elke Emerald
Narrative Research in Practice : Stories from the Field
Singapore : Springer, 2017
002441197
001.433 NAR 2017
Downey, Annie
Critical information literacy : foundations, inspiration, and ideas
Sacramento, CA : Library Juice Press, 2016
002441087
028.7 DOW c
Simanowski, Roberto
Digital humanities and digital media : conversations on politics, culture, aesthetics and literacy
London : Open Humanities Press, 2016
002441088
001.30285 SIM d
דנינו-יונה, גילה
ילדות טובות : הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדים הישראלית הקנונית
תל אביב : רסלינג, 2017
002440463
C509 דני.יל תשע"ז
רושו, יונית
המדריך לבניית אתרים ולמערכות Web הדור הבא HTML 5
הרצליה : הוד עמי, תשע"ו 2016 (מהדורה שניה).
002439652
005.72 רוש.המ תשע"ו
Nunnally, Brad
UX research [electronic resource] : practical techniques for designing better products
Sebastopol, CA : O’Reilly Media, 2016
002441185
EBOOK
Reidsma, Matthew
Customizing vendor systems for better user experiences [electronic resource]
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2016]
002441188
EBOOK
Luciana Duranti, Patricia C. Franks
Encyclopedia of archival science [electronic resource]
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2015
002441228
EBOOK
Vasconcelos, Helder
Asynchronous Android programming [electronic resource] : unlock the power of the multi-core mobile devices to build responsive and reactive Android applications
Birmingham, UK : Packt Publishing, 2016
002441253
EBOOK
Fiorella Foscanini [and three others]
Engaging with records and archives : histories and theories
London : Facet Publishing, 2016
002440523
025.009 ENG 2016
 
Lior Tabansky, Isaac Ben Israel
Cybersecurity in Israel [electronic resource]
Cham [Switzerland] : Springer, 2015
002441084
EBOOK
Arianne Hartsell-Gundy, Laura Braunstein, and Liorah Golomb
Digital humanities in the library [electronic resource] : challenges and opportunities for subject specialists
Chicago : Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2015
002441090
EBOOK
Urban, Michael
Murach’s Python Programming
Fresno, Ca. : Mike Murach & Associates, 2016
002440382
005.133 URB m
מזרחי, יונתן
מציורי המערות לטלפון החכם : האבולוציה של המציאות המדומה : היסטוריה תרבותית של טכנולוגית המידע והתקשורת : הערות על תולדות המציאות המדומה, הדיגיטליות וקיצור הזמן
פתח תקוה : סטימצקי, 2017
002440656
303.483 מזר.מצ תשע"ז
Scott, David Meerman
The new rules of marketing & PR [electronic resource] : how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly
Hoboken, New Jersey : Wiley, 2015
002440698
EBOOK
Barbara M. Wildemuth
Applications of social research methods to questions in information and library science [electronic resource]
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, 2017
002440616
EBOOK
Bergman, Ofer
The science of managing our digital stuff
Cambridge, MA : MIT Press, 2016
002438377
005.7406 BER s
Pomerantz, Jeffrey
Metadata
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2015
002437633
025.3 POM m
Warwick, Kevin
Turing’s imitation game : conversations with the unknown
Cambridge : Cambridge University Press, 2016
002437634
006.3 WAR t
Sandra Hirsh
Information services today : an introduction
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015
002438521
027 INF 2015
Nickoloff, Jeff
Docker in action
Shelter Island, NY : Manning Publications, 2016
002428386
D.0 NIC d
Staci M. Zavattaro and Thomas A. Bryer
Social media for government [electronic resource] : theory and practice
New York : Routledge, 2016
002440131
EBOOK
Arp, Robert
Building ontologies with basic formal ontology
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2015
002439616
006.332 ARP b
 
קופפרברג, עירית
לגעת בשמים : חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית
תל אביב, מכון מופת, תשע"ז 2016
002438895
401.41 קופ.לג תשע"ז
Beard, Bradley
Beginning SQL Server R Services : analytics for Data Scientists
Berkeley, CA : Apress : 2016
002437742
005.7565 BEA b
Wulfen, Gijs van
The innovation expedition : a visual toolkit to start innovation
Amsterdam : BIS, 2014
002437579
658.406 WUL i
Natalie W. Nixon
Strategic design thinking : innovation in products, services, experiences and beyond
New York : Fairchild Books, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc., 2016
002437580
658.4094 STR 2016
רוזנטל, אתי
סיפור של ערך : ספרות ילדים ככלי לחינוך ערכי : מדריך להורים ולמחנכים בגיל הרך
קרית ביאליק : אח, תשע"ו 2016
002436161
028.507 רוז.ספ תשע"ו

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@mail.biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה